Mijn naam is Aldert Piersma, reproductie toxicoloog bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Begin september heb ik deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van de European Teratology Society. Dit jaar was dat in Boedapest.

European Teratology Society

De European Teratology Society is een Europese vereniging van wetenschappers die onderzoeken hoe stoffen en geneesmiddelen de ontwikkeling van het kind voor de geboorte kunnen schaden (Teras is Grieks voor monster, en verwijst naar aangeboren misvormingen, teratologie is de klassieke term voor de leer van de aangeboren misvormingen).

Testen van effecten op voortplanting en ontwikkeling kost extra veel proefdieren

De veiligheid van stoffen en geneesmiddelen wordt zoals bekend vooral getest in dierproeven. Voor het testen van effecten op voortplanting en ontwikkeling zijn extra veel proefdieren nodig, omdat niet alleen volwassen dieren moeten worden blootgesteld maar ook hun nakomelingen. Daarom wordt juist voor dit soort onderzoek hard gezocht naar proefdiervrije methoden. De European Teratology Society is vanouds nogal sterk gericht op dierstudies en het verbeteren daarvan, en er is nog niet heel veel animo voor proefdiervrije methoden.

Aandacht voor lezingen over proefdiervrije methoden

Daarom was het goed om juist bij deze conferentie een hele ochtend te vullen met lezingen over proefdiervrije methoden. Samen met twee collega’s uit de VS heb ik  lezingen gegeven over ons werk aan proefdiervrije methoden. Onder meer het werk van het RIVM aan stamcellen en met computermodellen kwam uitgebreid ter sprake. Promovendus Victoria de Leeuw (RIVM), die financieel ondersteund wordt door de Stichting Proefdiervrij, presenteerde haar werk op een poster en met een korte pitch presentatie. Voor die laatste ontving ze de prijs voor de beste presentatie van een jonge wetenschapper, een mooie erkenning voor ons werk! Er was dus veel aandacht voor het onderwerp, en dat is belangrijk want zo laten we aan de gevestigde orde van proefdieronderzoekers zien dat het ook anders kan.

Bekijk ook het filmpje van het RIVM over proefdiervrije innovaties en de samenwerking met Proefdiervrij.