Proefdiervrij is teleurgesteld over het hoge aantal dierproeven in 2017 en de stijging van proeven op o.a. honden en katten. De cijfers vallen ongelooflijk tegen, maar tegelijkertijd zien we wel dat er ontzettend mooie ontwikkelingen zijn op het gebied van innovaties die in de toekomst heel veel gaan betekenen voor de proefdieren. Het werk dat wij al jaren doen, wordt steeds breder gedragen door de wetenschap en de overheid.

 

Tegenvallende cijfers maar mooie ontwikkelingen

Het jaaroverzicht dierproeven dat de NVWA afgelopen vrijdag heeft gepubliceerd, gaat over 2017. Dat betekent dat het cijfers zijn van proeven die in 2017 zijn afgerond. Vaak zijn ze onderdeel van projecten die zo’n 4 jaar lopen. Dat betekent dat ze in 2013 gestart zijn. In 2015 sprak de toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken de ambitie uit Nederland ‘voorloper proefdiervrij innovatie te maken’. Dit deed hij naar aanleiding van het advies ‘In Transitie’, waarvan Stichting Proefdiervrij een van de grote trekkers was. De ambitie heeft geleid tot een toename in de interesse en toewijding voor het onderwerp proefdiervrije innovatie vanuit een breed veld. In 2017 is vanuit de overheid de ‘Transitie Proefdiervrij Innovatie’ gestart, waar wij nauw bij betrokken zijn. Dit traject zet in op onderzoek zonder proefdieren en versterkt daarmee het werk dat wij al jaren doen! Het is geweldig om te zien dat we steeds meer medestanders krijgen vanuit de wetenschap én de overheid. Dit zien we heel voorzichtig terug in het jaarverslag van de Centrale Commissie Dierproeven (instantie die aanvragen voor dierproeven beoordeeld). Daaruit blijkt dat in 2018 voor minder dieren een vergunning is afgegeven (van 2,5 miljoen naar 2,2 miljoen) over een looptijd van 5 jaar.

 

Resultaten uit het verleden

Terugkijkend in de tijd zien we dat we al veel bereikt hebben. In Nederland houden we sinds 1978 bij hoeveel dierproeven er gedaan worden. Toen begonnen we met 1,5 miljoen dierproeven per jaar, nu zitten we dus op 530.568 dierproeven. En alhoewel we dat nog steeds veel te veel vinden, laat het wel zien dat er al vooruitgang is geboekt. Het zijn altijd de laatste loodjes die het zwaarst wegen!

 

De rol van Proefdiervrij

Samen met jou als donateur kunnen we veel betekenen voor de proefdieren. Onze aanpak van ‘stimuleren van proefdiervrije methoden’ is een lange termijn aanpak. Wij geloven in deze aanpak omdat we tevens de wetenschap kunnen verbeteren en uiteindelijk veel meer proefdieren kunnen redden. Het ontwikkelen van proefdiervrije methoden kost tijd, geld en inzet: wij werken er, samen met jullie, keihard aan door te lobbyen, in gesprek te gaan en onderzoek te financieren. Maar we kunnen het niet helemaal alleen, we hebben ook de inzet en tijd van wetenschappers nodig en voor het grote geld voor onderzoek zónder proefdieren hebben we de overheid nodig om impact te maken. En we zien dat onze aanpak werkt: helaas nog niet in de aantallen, wel in alle ontwikkelingen rondom proefdiervrije innovatie!