Gisteren, 7 juni 2018 was een belangrijke dag. Het Algemeen Overleg Dierproeven (AO) vond plaats in de Tweede Kamer. Saskia en ik waren erbij. Gemengde gevoelens na afloop, maar het positieve gevoel overheerst (vooral na een nachtje slapen)!

 

Algemeen Overleg

Saskia en ik meldden ons gistermiddag, tegelijk met een heleboel andere mensen voor de ‘publieke tribune’ van het AO Dierproeven. Een AO houdt in dat Kamerleden hun zegje kunnen doen over een bepaald onderwerp, in dit geval dus over dierproeven. Nadat zij hun zegje hebben gedaan en vragen hebben gesteld, gaat de minister die over het onderwerp gaat, in op de ideeën en opmerkingen en beantwoordt zij vragen. Saskia en ik zaten in het publiek; inbreng is niet mogelijk, het is puur een kwestie van luisteren…en twitteren!

Kamerleden aan het woord

Er waren 7 Kamerleden bij het debat aanwezig (dhr. Grauw (PVV), dhr. Wassenberg (PvdD), dhr. Moorlag (PvdA), dhr. De Groot (D66), dhr. Weverling (VVD) en dhr. Futselaar (SP)). Met al deze Kamerleden hebben wij in de afgelopen weken een gesprek gehad. Het was mooi om te zien dat onze inbreng terugkwam tijdens de spreektijd van een aantal leden. Dhr. Wassenberg opperde het idee richting de minister om eens te laten uitzoeken hoe duur dierproeven zijn. Als we weten wat het ons jaarlijks kost (en dat is heel veel!), dan kunnen we daarna een steeds hoger wordend percentage van die totale kosten besteden aan proefdiervrije innovatie. Wat ons betreft een goed plan! Dhr. Moorlag wilde erg graag doelen, uitgedrukt en cijfers en percentages horen. En terecht, want we hebben al genoeg mooie woorden gehoord, nu is het tijd voor actie! Dhr. De Groot had een mooi betoog vanuit wetenschappelijk oogpunt waar wij ons bij aansluiten. Al met al waren alle leden het erover eens dat er iets moet gebeuren; dat aantal dierproeven moet naar beneden en we moeten koploper proefdiervrije innovatie worden! De VVD was wat terughoudend en is vooral bang voor verschuiving naar het buitenland. Saskia en ik keken elkaar aan: ‘als je inzet op proefdiervrije innovatie, want dat is beter voor mens, dier en portemonnee!’ Dan is het risico op verschuiving naar het buitenland sowieso verdwenen.

Minister Schouten

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), mevrouw Schouten, ging vooral in op TPI (Transitie Proefdiervrije Innovatie), waar wij ook nauw bij betrokken zijn. Ze gaf aan wat er al gebeurd is en welke plannen er zijn. Het ministerie stopt jaarlijks 1 miljoen euro in TPI, waar we heel blij mee zijn. Maar we zijn ook kritisch, want dit is lang niet voldoende om de ambitie echt te halen! Daarom moeten ook de andere ministeries een financiële boost geven. En dat werd ook door de Kamerleden en de minister zelf beaamd. TPI moet breed gedragen worden!

Minister Engelshoven

Na een heel korte plaspauze is het woord aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), mevrouw Engelshoven. Zij gaat in op alle opmerkingen en vragen die te maken hebben met het Biomedical Primate Research Centre (BPRC), met apenonderzoek dus. Zij heeft in een brief al aangegeven dat ze een vermindering van 40% op apenproeven wil bij het BPRC. Ze lichtte nu nog even heel duidelijk toe dat ze dit percentage niet zomaar bedacht heeft, maar dat het gebaseerd is op de vele rapporten (nationaal en internationaal) op dit gebied. Het kan, dus het moet! Saskia en ik worden blij van deze doortastendheid!

Goed gevoel?

Als afsluiting worden de belangrijkste beslissingen en acties opgenoemd. De allerbelangrijkste; er komt een vervolg op dit AO! Gelukkig, want we moeten nu doorzetten om echt een vermindering van dierproeven te bereiken. We zijn blij met de positieve inbreng van (bijna) alle Kamerleden; ze zijn het erover eens dat er iets moet veranderen, we moeten iets dóen om koploper proefdiervrije innovatie te worden! Feit blijft wel dat er weer hele mooie woorden over tafel zijn gegaan, maar dat er weinig concrete toezeggingen zijn gedaan. Om de transitie teweeg te brengen hebben we wel financiering en middelen nodig, ook vanuit de politiek! Al met al overheerst het positieve gevoel; er zijn veel kansen om een proefdiervrije wereld snel dichterbij te brengen.