Vandaag vindt het Algemeen Overleg Dierproeven in de Tweede Kamer plaats. Proefdiervrij heeft gesprekken gevoerd met Kamerleden die aan dit overleg deelnemen. Want zij hebben vandaag een belangrijke taak als het gaat om het vervangen van proefdieren in de toekomst.

Belangrijke aandachtspunten

In onze gesprekken met Kamerleden hebben we bijzondere aandacht gevraagd voor drie onderwerpen. De Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI), de proeven op apen bij het BPRC en het nog veel te hoge aantal dierproeven dat jaarlijks plaatsvindt. Het is nu de taak van de Kamerleden om vandaag stappen te zetten naar een proefdiervrije toekomst!

Alles lezen over TPI? Klik dan hier!

Transitie Proefdiervrije Innovatie

De regering heeft de ambitie om Nederland in 2025 koploper proefdiervrije innovatie te laten zijn. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk ministeries handen en voeten gaan geven aan dit beleid. Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft aangegeven dat zij de organisatiekosten voor dit traject voor haar rekening wil nemen. Bij de Kamerleden ligt nu de taak om ervoor te zorgen dat ook de andere ministeries over de brug komen.

Proeven op apen bij het BPRC

Er moeten concrete acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de proeven op apen bij het BPRC (Biomedical Primate Research Centre in Rijswijk) overbodig worden gemaakt. Het BPRC wordt gefinancierd door de overheid. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) heeft de afgelopen week al een belangrijke stap gezet (zie ons nieuwsbericht van 4 juni), Het is nu aan de Kamerleden om erop aan te dringen dat een groter deel van het geld besteed wordt aan proefdiervrij onderzoek.

Aantal dierproeven ligt nog veel te hoog

De pers reageerde enthousiast op het rapport van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) over het aantal dierproeven in 2016. Daarin werd aangegeven dat sprake was van een vermindering van 15% ten opzichte van 2015. Het aantal gefokte proefdieren dat in voorraad werd gedood is in die berekening niet meegenomen. Als die cijfers worden meegenomen blijkt de vermindering slechts 6% te bedragen. Behalve dat het totale aantal dierproeven (449.874!) nog veel en veel te hoog ligt, wordt die vermindering dus veel te rooskleurig voorgesteld. Brede steun voor proefdiervrije innovatie is dan ook van essentieel belang!

We wensen de woordvoerders in het AO vandaag veel overredingskracht om gezamenlijk de schouders te kunnen zetten onder een proefdiervrije toekomst!