Hoe is VitalTissue georganiseerd

VitalTissue bestaat uit een projectgroep en en een netwerk van ziekenhuizen en onderzoekers. Bij dit netwerk zijn nu 18 partners aangesloten, waaronder Proefdiervrij.

De uiteindelijke organisatievorm van VitalTissue wordt vastgesteld tijdens de 18 maanden durende pilotfase.

Meer weten over de projectgroep? Kijk hier!

Hoeveel proefdieren kan VitalTissue vervangen

VitalTissue heeft een schatting gemaakt van het aantal proefdieren dat kan worden vervangen. VitalTissue schat dit aantal op 10.000 per jaar.

Maar de potentie van Vital Tissue is vele malen hoger dan dit getal. VitalTissue maakt een andere manier van proefdiervrij onderzoek mogelijk en levert zo een bijdrage aan het ideaal om volledig te stoppen met dierproeven.

Meer weten?

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI

Wat is restweefsel?

Onder restweefsel verstaan we weefsel dat overblijft na een operatie. Er zijn grofweg drie redenen waarom er weefsel na operaties overblijft;

 • Het was overtollig en moest verwijderd worden
 • Bij de verwijdering van zieke delen wordt altijd uit veiligheidsoverwegingen ook een deel gezond weefsel verwijderd.
 • Blijft over na diagnostisch onderzoek

Lees hier meer over restweefsel

Hoelang duurt de pilotfase van VitalTissue

De Pilotfase duurt 18 maanden. Na deze periode moet VitalTissue kunnen draaien als zelfstandige organsatie.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.