Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en ‘Een Dier Een Vriend’ hebben een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer over de goedkeuring van een proef met bijna 200 apen in het proefdierencentrum BPRC in Rijswijk.

De organisaties vinden het ‘verbijsterend’ dat het apentestcentrum BPRC toestemming krijgt voor deze proef, juist nu zij een plan moet indienen om de proeven met apen met 40% te verminderen.

In het kort:

  • Brandbrief naar Tweede kamer over vergunning van proef met 200 apen
  • BPRC is het grootste apentestcentrum van Europa
  • Politiek eiste eerder al plan van BPRC voor 40% vermindering van proeven
  • BPRC zegt dat dit haalbaal blijft, ondanks deze hoge aantallen
  • Proefdiervrij ondertekent brandbrief niet omdat vergunning niet politiek hoort te zijn

Beoordeling vergunning is niet politiek

Wij steunen het doel dat beide organisaties nastreven, dierproeven moet gewoon stoppen. Maar deze brandbrief hebben we niet ondertekend. De aanvraag is goedgekeurd door de Centrale Commissie Dierproeven op wetenschappelijke gronden. Het is niet de taak van deze commissie om politieke afwegingen te maken. Bovendien is het mogelijk om ook met deze proef nog steeds aan de opdracht van 40%  vermindering te voldoen, aldus de directeur van het BPRC.

Plan voor minder proeven op apen

Het apentestcentrum moet het plan voor vermindering (40%) begin volgend jaar bij de minister indienen. We zullen dat plan kritisch beoordelen en reageren richting de politiek.

Investeer in proefdiervrije onderzoeken

De aanvraag gaat over een onderzoek naar de behandeling van malaria. Er zijn hiervoor op dit moment nog geen goede alternatieven voor proeven op apen. Om proeven op apen in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om veel meer geld te investeren in proefdiervrije innovaties. De minister stelt nu een veel te klein budget hiervoor beschikbaar. Als de Tweede Kamer haar eigen wens (om dierproeven te verminderen) serieus neemt, zal een flinke verhoging van dit budget nodig zijn.

Investeer jij ook in een proefdiervrije toekomst? Help dan nu mee!

Update: 21 december 2018

De vaste Tweede Kamercommissie van LNV heeft inmiddels wel om een reactie gevraagd van de minister over deze vergunning. De Minister moet voor 6 februari met een reactie komen.