Drie maanden geleden startten wij met onze campagne VitalTissue. Misschien weet je het inmiddels: VitalTissue is het project waarin menselijk materiaal dat overblijft na operaties, beschikbaar komt voor onderzoekers. Binnenkort vindt de eerste overdracht van weefsel plaats tussen operatiekamer en laboratorium. Dat is een belangrijk moment voor VitalTissue.

In het kort:

  • Meer onderzoeksmogelijkheden met vitaal weefsel
  • VitalTissue op miniatuurformaat in Groningen
  • Bijdragen blijft nodig!

VitalTissue is een supergoed idee waar we al veel enthousiaste reacties op hebben gekregen. Veel mensen willen bijvoorbeeld nu al weten waar ze kunnen doneren. Maar zover is het nog niet, want VitalTissue is een complex project waarin verschillende vragen allemaal tegelijkertijd beantwoord moeten worden.

(tekst loopt door onder de afbeelding)

infographic VitalTissue

Vitaal weefsel geeft meer onderzoeksmogelijkheden

Het bijzondere van VitalTissue is dat het gaat om vitaal weefsel. Het is namelijk niet de bedoeling om het weefsel in te vriezen, maar om het weefsel ‘levend’ over te dragen aan de onderzoeker. Die kan dan onderzoek doen naar bijvoorbeeld stofwisseling. Dat is niet mogelijk in weefsel dat ingevroren is geweest. Dit maakt het tot een uitdagend project. Het levert namelijk allerlei nieuwe vragen op rond logistiek en behandeling van het nog levende weefsel.

 

Dr. Evita van de Steeg

Naast dit soort biomedische vragen zijn er ook vraagstukken rondom bedrijfsvoering, betaalbaarheid, publieksbetrokkenheid en communicatie. VitalTissue is in de kern een simpel idee, maar in de praktijk een lastige puzzel. Maar het is wel een praktijk die stapje voor stapje dichterbij komt. Evita van de Steeg, één van de projectleiders van VitalTissue: “We verwachten binnenkort de eerste daadwerkelijke overdracht van weefsel uit de operatiekamer aan het laboratorium. Een dat is een mooie mijlpaal.”

 

VitalTissue op miniatuurformaat

Prof. Peter Olinga

Dat werken met vitaal weefsel mogelijk is, bewijst Peter Olinga in de praktijk. Hij werkt aan de Universiteit Groningen aan een lever-op-een-chip, waarbij hij gebruik maakt van restmateriaal. Het materiaal voor zijn chip ontvangt hij van de afdeling Chirurgie van het academische ziekenhuis.

Olinga: “Bij ons is het goed geregeld. Dat kan omdat we behoren tot dezelfde organisatie. Problemen doen zich vooral voor bij die onderzoeksorganisaties die niet gekoppeld zijn aan een academisch ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan TNO of de Hogeschool Utrecht. Dan kom je voor nieuwe logistieke uitdagingen te staan.”

In Groningen staat het onderzoekslaboratorium bij wijze van spreken naast de operatiekamer, maar toch heeft het ook enige tijd geduurd voordat ze hier van start konden. Olinga: “Je werkt met menselijk materiaal, dus alles moet goed geregeld zijn. Patiënten moeten toestemming geven, chirurgen moeten na de operatie bellen als er materiaal overblijft en het weefsel moet op een goede manier worden overgedragen. Maar als dat eenmaal goed loopt, dan heb je materiaal waarmee heel belangrijk onderzoek gedaan kan worden zonder gebruik te maken van proefdieren. Het zou dus heel mooi zijn als ook andere onderzoekers door de komst van VitalTissue met restmateriaal zouden kunnen werken.”

Bijdragen aan VitalTissue is nog steeds nodig

VitalTissue is begin van dit jaar gestart en heeft een looptijd van 2 jaar. Aan het einde van die periode moet er een operationele organisatie zijn.

Wij blijven het project uiteraard volgen en we houden je ervan op de hoogte. Het project is inmiddels van de nodige funding voorzien maar we zijn we nog niet en we hebben jou nog keihard nodig!

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.