Op 11 april vond het Algemeen Overleg (AO) Dierproeven in de Tweede Kamer plaats. Deze vindt jaarlijks plaats en hierin wordt door Kamerleden en ministers van gedachten gewisseld over het proefdierenbeleid. Wij waren erbij. Het blijft spannend of onze aangedragen punten worden besproken en wat de reactie van de ministers is. We zijn zeer tevreden over de besproken onderwerpen en de inzet van de Kamerleden. We zijn wel teleurgesteld over de reactie van de ministers.

Kamerleden aan het woord

We waren blij verrast met de opvulling van de spreektijd van de Kamerleden. We hoorden heel veel punten terug die wij hebben aangedragen. Duidelijk was de teleurstelling over de stijging van het aantal dierproeven, zoals dhr. Futselaar (SP) het zei ‘ik word moedeloos van het onderwerp dierproeven’. Juist door de stijging werd wel het belang van Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) benadrukt. Duidelijk werd ook dat Kamerleden vinden dat de minister van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) haar verantwoordelijkheid moet nemen om een bijdrage te leveren aan proefdiervrije innovatie en TPI.

Daarnaast was een belangrijk onderwerp het plan van apenonderzoekscentrum BPRC, daar waren de woordvoerders niet erg over te spreken. Weliswaar blij met de 40% reductie, maar niet de manier waarop het rapport geschreven is. Eigenlijk is er nog niet duidelijk wat het BPRC nou precies gaat doen en hoe de minister dit gaat monitoren. Echt een gemiste kans! Toch fijn om te horen dat wij niet de enige zijn die er zo over denken.

Reactie ministers

Minister Schouten besteedde in haar reactie uitgebreid aandacht aan TPI. Ze heeft hierbij ook toegezegd dat TPI op de begroting, van het ministerie van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), staat voor na 2020. Dat is onwijs goed nieuws! 🙂 Teleurstellend, vond ik de inbreng van minister van Engelshoven. Op dit moment komt OCW niet verder dan een minimale bijdrage aan proefdiervrije innovatie en ze deed ook geen toezeggingen om hier meer op in te zetten. Hoe het nu verder gaat met het apenonderzoek is voor mij ook in het ongewisse gebleven.

Samengevat

Na afloop werd mijn gevoel beheerst door de afsluitende woorden van de ministers, en daaruit dat zij zelf niet 100% overtuigd zijn dat we proefdieren overbodig kunnen maken met behulp van proefdiervrije innovatie. Als ik de minister hoor zeggen “onderzoek naar het zika-virus kan écht nog niet zonder proefdieren’, krijg ik toch echt bijna de neiging om op te staan en haar ter plekke een wetenschappelijk artikel te laten lezen met een geweldig resultaat, met behulp van organoids, zónder proefdieren! Als deze emotie weer iets is gezakt, realiseer ik mij wel dat de belangrijkste onderwerpen aan bod zijn geweest tijdens het overleg. En dat we veel van onze inbreng hebben terug gehoord. Mooie afsluiter is wat mij betreft de uitspraak van dhr. Moorlag: “laten we gaan voor een prexit! Proefdieren exit!”. Lijkt mij een goed plan!