In september was ik een van de sprekers in de Tweede Kamer tijdens een hoorzitting over proefdiervrije innovatie. Het doel van zo’n hoorzitting is dat leden van de Tweede Kamer zich laten informeren over de stand van zaken van een bepaald dossier. Wij waren een van de organisaties die waren uitgenodigd hun standpunt toe te lichten tijdens deze hoorzitting. Waarna Kamerleden hierover vragen konden stellen.

Samenwerking uitbreiden!

Ik vond het fijn om te merken dat het onderwerp leeft in de Tweede Kamer. Er waren namelijk veel nieuwe woordvoerders dierproeven aanwezig. De voorzitter was Dion Graus van de PVV.
De genodigden kwamen uit zeer diverse hoeken. Albert Piersma, hoogleraar Reproductietoxicologie, betoogde dat door anders te kijken naar risico’s het veiligheidsbeleid uitgevoerd kan worden zonder dierproeven. Robert Passier, hoogleraar Stamcel technologie gaf een beeld van de inzet van stamcellen voor beter wetenschappelijk onderzoek zonder dierproeven. In mijn bijdrage heb ik benadrukt dat Proefdiervrij zich vooral wil concentreren op samenwerking met wetenschappers die humane modellen ontwikkelen. Onze ambitie is om die samenwerking verder uit te breiden. In de ontwikkeling van humane modellen zit zoveel potentie! In het verbieden of lastiger maken van het uitvoeren van dierproeven ligt op dit moment niet de oplossing. Op een vraag vanuit de VVD hierover heb ik wel aangegeven dat je nooit nooit moet zeggen. Een mooi voorbeeld van een goed uitwerkend verbod is het verbod op dierproeven voor cosmetica. Dat heeft een positieve invloed gehad op het ontwikkelen van proefdiervrije testmethodes. Maar de positieve energie die uit de huidige samenwerkingen komt leidt nu tot de mooiste initiatieven.

Krachtiger lobby

Er is heel veel mogelijk op het gebied van proefdiervrije innovaties als we daar de komende jaren de focus op leggen. We houden de plannen van de regering dan ook goed in de gaten. Komt er een beleid om proefdiervrije innovaties daadwerkelijk te stimuleren? En worden alle mooie woorden ook omgezet in daden? Wij zullen onze lobby krachtiger aanzetten om te zorgen dat deze positieve vibe ten goede komt aan de proefdieren.