Wat is er veel veranderd in de afgelopen jaren! In 2010 financierden wij namelijk ons eerste wetenschappelijke, proefdiervrij onderzoek en brachten we een belangrijk signaal naar buiten: wij willen onderzoekers stimuleren om zich in te zetten voor proefdiervrije innovatie. Zó worden dierproeven overbodig.

Tien jaar geleden waren wij voor velen nog een activistische, protesterende partij. Onderzoekers vonden het daarom best spannend om met onze stichting samen te werken. Anno 2020 beschikken we over een groot netwerk binnen de wetenschap en kloppen onderzoekers juist aan bij ons voor informatie!

Trots, trotser, trotst

Als ik denk aan onze mijlpalen, springt er één uit: namelijk de invoering van de Europese wet in 2013, die het verbiedt om cosmetica op dieren te testen. Daar hebben we meer dan 20 jaar voor gestreden!

Hier was ik zelf helaas niet bij, want ik ben pas sinds 2015 werkzaam bij Proefdiervrij. Toch zijn er in mijn vijf jaar veel momenten voorbijgekomen waar ik erg trots op ben, zoals onze samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting!

Ook ben ik enorm blij met de samenwerkingen met onze wetenschappers. Het is zo mooi om te zien hoe onderzoekers trots aan anderen vertellen hoe blij zij zijn met onze hulp. Zo kunnen wij een cruciale rol spelen in de ontwikkelingen van proefdiervrije onderzoeksmethoden.

proefdiervrij brandwonden stichting
In september 2019 vierden we 1 jaar samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Niet allemaal rozengeur

Toch zijn er ook minder leuke momenten geweest. Zo was het erg jammer om te zien dat, ondanks alle proefdiervrije innovaties en projecten, het aantal dierproeven in 2017 toch fors was toegenomen. Gelukkig is het afgelopen jaar het aantal dierproeven weer gedaald: ik heb goede hoop dat dit voortzet!

De volgende tien jaar

Ik denk dat dierproeven in 2030 echt not-done zijn. Ik hoop dat we in 2030 nóg meer projecten kunnen financieren en dat veiligheidstesten voortaan zonder proefdieren worden gedaan. Daarnaast wil ik in 2030 kunnen zeggen dat het niet meer wettelijk verplicht is om een dierproef uit te voeren voor het op de markt brengen van een nieuw medicijn.

In het kort: ik hoop dat in 2030 iedereen in Europa weet dat proefdiervrij beter is voor mens en dier, zodat dieren niet meer onnodig hoeven te lijden. Op naar de volgende 10 jaar!