Door Wouter Oostveen

Vanaf half februari heb ik onderzoek gedaan voor Proefdiervrij. Ik volg de opleiding Business Studies en aan het eind van mijn opleiding hoort een afstudeerscriptie. Het was voor mij belangrijk om mijn scriptie te doen bij een bedrijf waarbij ik volledig achter de normen en waarden sta. Toen kwam ik al snel uit bij Proefdiervrij!

Beetje zinnig bezig geweest

De afgelopen 4 maanden heb ik dus onderzoek gedaan. Nou willen jullie vast ook weten of het wel een beetje zinnig is dat ik zo druk bezig ben geweest voor Proefdiervrij. Daarom geef ik graag wat inzicht in het onderzoek. Mijn onderzoek richtte zich op de mogelijkheden voor Proefdiervrij om de communicatie en fondsenwerving aan te scherpen om zo nieuwe jongere doelgroepen aan te spreken en te bereiken. Waar en op welke manier bereik je nieuwe doelgroepen en wat is hun motivatie om te doneren aan een doel als Proefdiervrij. Misschien heb jij mij wel geholpen in het proces door de enquête in te vullen die is verspreid, dankjewel daarvoor in dat geval! En wat blijkt…

Jongere mensen, zelfde motivatie

De jongere doelgroep wil op een andere manier benaderd worden, maar de reden om te doneren blijft hetzelfde. Uit het onderzoek blijkt dat het vooral gaat om dierenleed te voorkomen. Hierna volgt de reden om wetenschappelijke alternatieven te stimuleren.

Hierop kan de organisatie natuurlijk goed inspelen met de communicatie. Verder zijn er nog andere aspecten onderzocht die inzicht geven waar de doelgroep kan worden bereikt en wat Proefdiervrij zou kunnen doen om hen te laten doneren. D e uitkomsten heb ik gepresenteerd aan het team en hiermee kunnen zij zeker mee aan de slag!

Leerzame tijd

De tijd die ik bij Proefdiervrij stage heb gelopen was voor mij heel leerzaam. Zoals ik al zei heb ik bewust voor een organisatie als Proefdiervrij gekozen omdat ik achter de normen en waarden sta. Mijn scriptie was vooral gericht op onderzoek en niet echt op meewerken, maar naast de scriptie heb ik zeker goed inzicht gekregen in de activiteiten en werkzaamheden die belangrijk zijn voor de organisatie. Dit vond ik zeer belangrijk, omdat ik misschien wel bij een goed doel werkzaam zou willen zijn. Ik ben verder betrokken geweest bij strategiesessies en communicatie overleggen.

Hierbij wil ik ook nog graag het gezellige team van Proefdiervrij nog bedanken voor de leuke tijd en de kans die ik heb gekregen om dit onderzoek te doen.