Het jaaroverzicht (Zo doende) van 2016 waarin alle geregistreerde dierproeven staan vermeld is binnen. Dit overzicht wordt jaarlijks door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) gepubliceerd. Wij hebben hier reikhalzend naar uitgekeken. In 2016 zijn in Nederland 449.874 dierproeven uitgevoerd. Het mooie nieuws is dat dit een daling van 15% van het aantal dierproeven is ten opzichte van 2015. Wij zijn heel blij met deze daling, vooral omdat het al het tweede opeenvolgende jaar is waarin we zo’n daling zien.

 

Kanttekening

Het overzicht laat niet alleen een positieve ontwikkeling zien. Voor dierenexperimenten worden dieren speciaal gefokt. Echter niet al deze dieren worden gebruikt. De dieren die overblijven(fokoverschot) worden afgemaakt en dit percentage is met 8,5% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Wij zeggen pas dat er minder dieren worden gebruikt voor onderzoek als ook dit aantal daalt.

Welke dieren?

We zien bij bepaalde diersoorten een daling en bij andere een grote stijging in gebruik. Voor ons zijn alle dieren gelijk! De grootste daling zien we bij schapen (79%) en apen (49%). De grote toename zien we vooral bij zebravissen (222%) en katten (46%). De meest gebruikte proefdieren zijn: muizen, ratten, vogels, (zebra)vissen en varkens. Ons doel is dat geen enkel dier meer proefdier hoeft te zijn.

Succes van Proefdiervrij

De grootste daling van het aantal dierproeven vindt plaats op het gebied van ‘onderwijs’ en ‘toegepast onderzoek’. Dit zijn twee gebieden waarin wij investeren met hulp van onze donateurs. Een voorbeeld van ‘toegepast onderzoek’ is het project van dr. Katja Wolthers. Zij werkt aan de ontwikkeling van een organoidmodel voor het bestuderen van virusinfecties. Organoids  zijn humane orgaanmodellen op microscopisch formaat. Omdat organoids worden opgekweekt uit menselijke cellen zijn ze bovendien veel beter geschikt dan proefdieren.

We zijn er nog niet

Op de gebieden van ‘wetgeving en veiligheidstesten’ en ‘fundamenteel onderzoek’ zien we helaas een stijging van het aantal dierproeven. Dit kan anders! We hebben nog een lange weg te gaan en gelukkig zien we dat wetenschappers steeds meer overtuigd raken. Met onderzoekers die gebruik maken van nieuwe technologische ontwikkelingen zonder dieren maken we stappen. Juist daarom blijft het belangrijk dit soort onderzoeken te stimuleren en financieren. Een van de projecten die we hebben lopen is het onderzoek ‘Betere bescherming ongeboren baby’s’ van Victoria de Leeuw.

Kortom

We zien dat onze samenwerkingen met de wetenschap zijn vruchten afwerpt. Ons doel is dan ook om ons netwerk steeds verder uit te breiden, zodat we zo snel mogelijk het aantal proefdieren terug kunnen brengen naar nul.

Virusonderzoek zonder proefdieren – Let’s go viral

Uit gewoonte worden voor virusonderzoek nog veel proefdieren gebruikt. En dat terwijl het virus bij muizen veel te snel wordt afgebroken en bij apen alle dieren geïnfecteerd raken, wat bij mensen nooit gebeurt. Help dr. Katja Wolthers in de

Gezondere baby’s zonder dierproeven

Prof. Aldert Piersma voegt kennis uit verschillende wetenschappen samen. Zo wil hij nieuw onderzoek mogelijk maken waardoor risico’s van chemicaliën op ongeboren baby'’s beter in kaart worden gebracht. Dit onderzoek kan in de toekomst enorme aantallen proefdieren vervangen!

 

 Zo doende 2016 NVWA