Diesel testen op apen is niet alleen verwerpelijk, maar ook verschrikkelijk achterhaald. Al eerder bood VW haar excuses aan voor het gebruik van apen in testen naar de uitstoot van VW-dieselauto’s. Als reactie op protestacties heeft VW deze week verklaard geen dierproeven meer te zullen doen. Al in 2012 zijn, met financiële steun van Proefdiervrij, technieken ontwikkeld waarmee veel beter effecten van luchtverontreiniging te meten zijn. Ook voor Volkswagen geldt nu: voor het testen van luchtkwaliteit gebruik je geen dieren, maar menselijke cellen! 

3D longmodel al beschikbaar sinds 2012

Longziekten zijn wereldwijd doodsoorzaak nummer één. De vraag naar betrouwbaar onderzoek naar mogelijk gevaarlijke luchtverontreiniging is dan ook niet nieuw. Om zo goed mogelijk onderzoek te kunnen doen naar luchtverontreiniging ontwikkelde prof. Pieter Hiemstra al in het jaar 2012 een 3D longmodel waarin gebruik wordt gemaakt van gekweekte menselijke longcellen. Hierdoor is het mogelijk om exact te meten welk effect stoffen, dus ook de uitstoot van diesel, kunnen hebben op de longen van mensen.

Volkswagen bood eerder al excuus aan voor testen van diesel

Afgelopen januari werd bekend dat voor onderzoek naar de uitstoot van dieselauto’s gebruik is gemaakt van apen. Volkswagen heeft hier haar excuses voor aangeboden maar nu ook verklaard hier definitief mee te stoppen. Het meest belachelijke blijft natuurlijk dat gebruik is gemaakt van dieronderzoek terwijl veel beter en efficiënter proefdiervrij onderzoek beschikbaar was!

€ 7.626
Opgehaald / € 10.000 Doel

76%

3D longmodel redt proefdieren wereldwijd

Een onderzoeksmodel dat wereldwijd proefdieren kan vervangen: prof. Hiemstra ontwikkelde het! Met zijn 3D longmodel kan longonderzoek uitgevoerd worden zonder proefdieren. Samen met dr. Cyrille Krul zorgt hij ervoor dat zijn model wereldwijd gebruikt gaat worden.