Een paar weken geleden werden undercoverbeelden naar buiten gebracht van dierproeven op apen. Deze beelden zijn gemaakt in het BPRC, gevestigd in Rijswijk. Wij zijn erg geschrokken van hoe het er daar aan toe gaat en vonden de reactie van het BPRC niet afdoende. Wat is er sinds die tijd gebeurd? Een update.

In het kort:

  • Het BPRC in Rijswijk is het grootste apentestcentrum van Europa
  • BPRC doet biomedisch onderzoek naar ernstige ziektes (denk aan: aids, malaria, hepatitis)
  • Er zijn onlangs schokkende undercoverbeelden gelekt van proeven op apen bij het BPRC
  • Partij voor de Dieren heeft hier toen gelijk Kamervragen over gesteld
  • Nu dringt ook het College van de gemeente Rijswijk aan op onderzoek van BPRC

Antwoorden op Kamervragen

De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan de ministers van Landbouw, Natuur & voedselveiligheid en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de ministeries de verantwoordelijkheid afschuiven naar instanties die de controles uitvoeren. Alle handelingen die bij de apen uitgevoerd worden, zijn volgens hen niet in overtreding met landelijke, Europese of internationale wet- en regelgeving. Wij zijn zwaar teleurgesteld dat er niet meer verantwoordelijkheid wordt genomen.

College van Rijswijk

Niet alleen in de landelijke politiek zijn vragen gesteld; ook in de gemeente Rijswijk zelf zorgden de beelden van de apen voor ophef. Het Rijswijks Belang heeft vragen gesteld waarop het College zich bereid toonde om er bij de minister op aan te dringen een onderzoek te laten uitvoeren naar de gang van zaken. Van alle kanten wordt de druk op het BPRC opgevoerd; proeven met apen zijn niet meer van deze tijd. Het kan anders; proefdiervrij!

Overheid wil minder proeven op apen

Al eerder dit jaar gaf de minister van Onderwijs het BPRC de opdracht om het aantal proeven met 40% af te bouwen. Dit percentage is niet zomaar door de minister uit de lucht gegrepen, maar gebaseerd op verscheidene rapporten. De beelden die onlangs verschenen benadrukken dat het BPRC veel meer moet gaan richten op proefdiervrije innovatie. Er is een transitie nodig bij het BPRC zelf. Zij zijn verantwoordelijk voor de proeven met apen en zij zijn de mensen die verandering teweeg kunnen brengen.

Proefdiervrij

Op alle niveaus dringen wij erop aan dat het BPRC moet inzetten op proefdiervrij onderzoek; bij het ministerie blijven we vragen om extra budget voor proefdiervrije innovatie en we houden de ontwikkelingen rondom het BPRC scherp in de gaten. We kijken uit naar het rapport over de afbouw van apenproeven dat waarschijnlijk begin 2019 gepubliceerd zal worden.

Wij houden jou op de hoogte. Benieuwd wat je zelf kan doen? Wij merken dat veel mensen geen idee hebben dat er nog proeven met apen worden gedaan in Nederland; deel je kennis om de apen te helpen! Zo zorgen we samen voor meer transparantie over dierproeven.