Vijf jaar geleden, op 11 maart 2013, werd het Europees test- en handelsverbod op diergeteste cosmetica van kracht. Sinds 1994 was het binnen de EU al verboden om dierproeven te doen ten behoeve van cosmetica. Hiermee bleef de mogelijkheid bestaan om buiten Europa dierproeven te laten doen. Met de komst van het handelsverbod verdween de kans om nieuwe cosmetica (-ingrediënten) op de markt te brengen waarvoor na 11 maart 2013 nog dierproeven zijn gedaan. Voor Proefdiervrij is dit een belangrijk wapenfeit waarvoor zij meer dan twintig jaar lang actie heeft gevoerd.

Jaartallen op een rijtje:

1990 Voorstel van Europese Commissie om alle ingrediënten van cosmetica (opnieuw) aan serie (dier-)testen te onderwerpen

1990 Start handtekeningenactie door gezamenlijke Europese dierenbelangenorganisaties samen met The Body Shop

1991 Overhandiging (recordaantal van) 2,5 miljoen handtekeningen in Brussel

1991 Uitbrengen van eerste lijst van proefdiervrije cosmeticamerken

1997 Europees verbod op het doen van dierproeven voor cosmetica

2013 Europees test- en handelsverbod op diergeteste cosmetica

 

Verbod wordt serieus genomen

Dat dit verbod daadwerkelijk wordt gehandhaafd, bleek in 2016. Cosmetica waarvoor ná 11 maart 2013 dierproeven werden gedaan, kwam Europa niet in! Klik hier en lees meer.