Bij proefdieren denken we meestal aan muizen en ratten. Maar de lijst van gebruikte dieren is langer. Staan honden ook op die lijst? Jazeker. Lees er alles over in deze Feiten en Fabels: Hond als proefdier.

Honden worden niet gebruikt als proefdier.

Fabel: In 2018 (en dat zijn de meest recente cijfers) zijn er in Nederland 1.016 proeven uitgevoerd met honden. Hoeveel honden hiervoor worden gebruikt is niet bekend. Naar schatting worden er 130 tot 170 honden gebruikt in hartonderzoek.

De meeste gebruikte hond in proefdieronderzoek is de Beagle.

Feit: De meest gebruikte hond in het laboratorium is inderdaad de Beagle. Wij weten dit uit eigen onderzoek. De NVWA, de organisatie die dierproeven controleert en registreert, maakt in haar jaarverslag geen uitsplitsing naar ras.

De Beagle is populair vanwege z’n lieve karakter en is bovendien niet al te groot. Dit maakt hem tot een makkelijk en relatief goedkoop proefdier. Hij neemt niet veel ruimte in en eet ook niet al te veel.

Een hond wordt na een proef altijd gedood.

Fabel: Dit is gelukkig niet het geval. Van de 1.016 proeven die in Nederland zijn uitgevoerd, is in 491 gevallen het dier overleden tijdens of als gevolg van de proef. In 525 gevallen is de hond blijven leven. Honden kunnen na de proef ingezet voor nieuw onderzoek. Soms worden honden aangeboden ter adoptie. Mocht je hond uit het laboratorium willen adopteren, lees dan hier of je Beagle-proof bent.

Onderzoek met honden is wettelijk voorgeschreven.

Feit: Uit de cijfers van de NVWA blijkt dat verreweg de meeste proeven wettelijk voorgeschreven giftesten zijn. Van de 1.016 proeven vallen er 602 in deze categorie.  Honden worden vooral gebruikt in medicijnonderzoek waarbij de hartschade bij verschillende doseringen wordt onderzocht.

Een hondenhart lijkt op een mensenhart.

Feit en fabel: Een hondenhart lijkt in sommige opzichten op een mensenhart. Het hart van een grote hond is bijvoorbeeld ongeveer even groot als een mensenhart en de elektrische geleiding- wat een belangrijk kenmerk is van de hartspier- komt ook enigszins overéén. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de pompfunctie dan is een hondenhart echt heel anders dan een mensenhart.

Pijnbestrijding wordt, indien nodig, altijd toegepast.

Fabel: Helaas is dit een fabel. Als onderzoekers het beter vinden voor het onderzoek om niet te verdoven, dan wordt er niet verdoofd. Ook niet als de hond hierdoor ernstig en langdurig lijdt. In 2018 is in 987 gevallen geen pijnbestrijding toegepast terwijl dat vanuit het oogpunt van dierenwelzijn wel noodzakelijk was.

Onderzoek met honden blijft noodzakelijk voor veiligheidstesten.

Fabel:  Er worden op dit moment andere methoden ontwikkeld om medicijnen op veiligheid te testen. Wij zijn bij deze onderzoeken betrokken. Vind jij dit onderzoek ook belangrijk? Steun ons. Dan halen we samen de honden uit het hartonderzoek.

honden uit hartonderzoek