Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Die cellen zwerven niet los door ons lichaam maar liggen vast in structuren, weefsel genoemd. We hebben weefsel van botten, organen en spieren. VitalTissue wil op termijn al het weefsel dat vrij komt beschikbaar stellen aan onderzoekers. In eerste instantie richt VitalTissue zich in op het orgaanweefsel van:

∙              Huid
∙              Darm
∙              Lever
∙              Long

Functies organen

Elk orgaan heeft zijn eigen functie(s). Om die functies goed te kunnen vervullen zijn ze opgebouwd uit verschillende soorten weefsel met allemaal hun eigen functie.

Het mooie van vitaal (vers) menselijk orgaanweefsel is dat sommige (niet alle) functies van het weefsel intact blijven, en dat de effecten van stoffen op deze functies ook daadwerkelijk onderzocht kunnen worden in een ‘levende’ situatie. Dit is een groot verschil met weefsel dat ingevroren is geweest. Daarbij zijn alle functies verloren gegaan. Ook proefdieronderzoek stuit op problemen omdat bijvoorbeeld een muizenlever anders reageert op bepaalde stoffen dan mensenlever.

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Waarom deze vier organen?

Waarom richt VitalTissue zich in eerste instantie op huid-, darm-, lever- en longweefsel? En bijvoorbeeld niet op hart of alvleesklier? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk heel simpel. Het is met name dat bij operaties bij deze vier organen restmateriaal overblijft. Er wordt bijvoorbeeld met grote regelmaat overtollige huid verwijderd bij mensen die sterk zijn vermagerd. Ook long-, darm- en leverweefsel wordt vaak verwijderd bij ziekte of uit diagnostische redenen. Daarnaast is het nog niet voor elk weefsel mogelijk om het op een manier te bewaren dat het ook vitaal blijft.

En de rest van de organen dan?

Er wordt nagedacht om VitalTissue in de toekomst uit te breiden naar andere weefsels zoals nier, bot, vet, placenta’s. Maar dat is voorlopig nog niet aan de orde. Voorlopig richt VitalTissue zich op genoemde organen.

Er zijn ook organen (bijvoorbeeld hart) waarbij eigenlijk nooit of maar heel weinig materiaal wordt afgenomen. Deze organen zijn niet geschikt voor opname in VitalTissue programma.

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI