Wat fantastisch dat je donateur bent!

We stellen je betrokkenheid bij de proefdieren zeer op prijs. Door jouw bijdrage kunnen we investeren in proefdiervrij onderzoek. Zo streven we naar betere resultaten voor mens én dier. Samen met jou bouwen we aan een duurzame toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Bedankt!

Debby Weijers
Algemeen Directeur

Onze toekomstplannen

Proefdiervrij ziet zichzelf als de motor achter de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek. De wereld van de wetenschap en technologie ontwikkelt zich razendsnel en nu is het juiste moment om extra vaart te zetten achter een proefdiervrije wetenschap.

Dit is wat we al bereikt hebben dankzij jouw donaties

Mijlpaal 1: Proefdiervrij maakt zich sterk voor de apen

Dankzij jarenlang campagnevoeren door ons werd eindelijk in het najaar van 2003 een verbod op proeven met mensapen opgenomen in de Wet op de Dierproeven (WoD). Nederland was het laatste land in de EU waar nog proeven op chimpansees plaatsvonden. Toch dreigden mensapen weer gebruikt te worden voor proeven door de implementatie van de Europese richtlijn voor dierproeven, die veel minder hoge eisen stelt dan de Nederlandse WoD. Wij gingen de discussie aan en zorgden ervoor dat het verbod gehandhaafd bleef.

Mijlpaal 2: Proefdiervrij doet de was

Op 16 juli 2000 stond Proefdiervrij de was te doen op de stoep van het Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Met deze wasactie protesteerden wij tegen de Europese regelgeving REACH die op komst was. Deze regelgeving bepaalde dat 30.000 stoffen die al eerder getest waren, opnieuw getest moesten worden op dieren! De wasdagactie en onze intensieve lobby hebben ervoor gezorgd dat REACH is aangepast. Als bedrijven dezelfde stof willen testen, dan zijn zij verplicht testgegevens te delen. Zo worden dubbele dierproeven voorkomen!

Mijlpaal 3: Proefdiervrij in actie tegen dierproeven voor cosmetica

 

Op 11 juli 1991 werd bekend dat de Europese Commissie plannen aan het maken was om alle ingrediënten van cosmetica (opnieuw) te testen. Dit zou het leven van miljoenen proefdieren gaan kosten. Samen met dierenbelangenorganisaties uit heel Europa kwam Proefdiervrij in actie. Dankzij onze acties werd de maatschappelijke druk voor een Europees verbod op diertesten voor cosmetica steeds groter. Dit leidde uiteindelijk op 11 maart 2013 tot het Europees test- handelsverbod op diergeteste cosmetica.

Voor een wereld zonder proefdieren

word donateur of doneer eenmalig