De Tweede Kamer stemde deze week in met de motie van Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD). In deze motie verzoekt hij de regering om de Europese Commissie en lidstaten aan te sporen om hun inspanningen te vergroten ter vermindering van het aantal proefdieren in de Europese Unie.

Grote aantallen proefdieren door REACH

In het kader van de Europese REACH-verordening worden veiligheidstesten gedaan op duizenden ingrediënten van was- en schoonmaakmiddelen. Die worden namelijk in grote hoeveelheden geloosd in oppervlaktewater. In dit onderzoek worden veel proefdieren (vissen) gebruikt.

Regering beoordeelt REACH-verordening

REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Op dit moment beoordeelt de regering de voorstellen van de Europese Commissie om de REACH-verordening te verbeteren. Wassenberg grijpt deze gelegenheid aan om aan te dringen op vermindering van het aantal proefdieren.

Verplichting vervangen van proefdieren moet worden nagekomen

Wassenberg constateert in zijn motie dat binnen REACH nog steeds dierproeven plaatsvinden, terwijl er proefdiervrije onderzoeksmethoden beschikbaar zijn. Proefdiervrij heeft de plannen voor het REACH testprogramma helaas niet tegen kunnen houden, maar heeft er wel voor kunnen zorgen dat de bepaling werd opgenomen dat proefdieren, waar mogelijk, vervangen werden door proefdiervrij onderzoek. We zijn dan ook erg blij dat de motie van Wassenberg is aangenomen en erop wordt aangedrongen bij de Europese Commissie en lidstaten om het aantal proefdieren te verminderen.