De Nederlandse Brandwonden Stichting en Proefdiervrij starten een unieke samenwerking. Dit is de eerste keer dat Proefdiervrij een samenwerking aangaat met een gezondheidsfonds. Proefdiervrij directeur Debby Weijers: ‘De Nederlandse Brandwonden Stichting is het eerste fonds dat zich bewust inzet voor onderzoek zonder proefdieren. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Door dit besluit kunnen we intensief samenwerken en dat is een mooie stimulans voor proefdiervrij onderzoek. En als er één schaap over de dam is…’

Meer onderzoek mogelijk maken

De Nederlandse Brandwonden Stichting financiert jaarlijks meerdere onderzoeken. Het goede nieuws is dat deze stichting nu dus expliciet in haar beleid heeft opgenomen alleen nog onderzoek te willen doen zonder gebruik te maken van proefdieren. De Nederlandse Brandwonden Stichting is het eerste fonds in Nederland dat deze stap durft te zetten. ‘Hierdoor ligt de weg open om intensief samen te werken en samen meer onderzoek mogelijk te maken’, aldus een enthousiaste Debby.

‘Wij doen geen dierproeven meer’

Carine van Schie is coördinator onderzoek van de Nederlandse Brandwonden Stichting en licht het besluit om over te gaan naar proefdiervrij onderzoek toe: ‘Als Nederlandse Brandwonden Stichting willen we graag innovatief onderzoek doen. We werkten al langer zoveel mogelijk proefdiervrij en kwamen tot de conclusie dat er eigenlijk niets in de weg staat om over te gaan naar volledig proefdiervrij. Ook uit het patiëntenpanel bleek dat patiënten de voorkeur geven aan proefdiervrij onderzoek. Toen hebben we gezegd: ‘We doen geen dierproeven meer.’ Als je deze stap hebt genomen dan moet je ook investeren in betere onderzoeksmethoden. Dat kan nu nog beter door de samenwerking met Proefdiervrij.’

Getallen in plaats van proefdieren

Het eerste onderzoek dat samen wordt gefinancierd, is het onderzoek van dr. ir. Fred Vermolen. Vermolen zit niet in een laboratorium maar op zijn kantoor, achter de computer. Hij werkt niet met proefdieren en zelfs niet met huidweefsel of huidcellen, maar uitsluitend met getallen. Fred Vermolen is namelijk wiskundige en hij ontwikkelt een wiskundig model waarmee je, zo goed als mogelijk, kunt voorspellen hoe een brandwond zal gaan genezen en welke behandeling voor een specifieke patiënt het beste resultaat gaat opleveren. Eerder werden bij dergelijk onderzoek proefdieren gebruikt. Vermolen: ‘Het mooie van een wiskundig model is dat je rekening kunt houden met allerlei onzekerheden waarmee je in de medische praktijk ook wordt geconfronteerd. Bij proefdieronderzoek is dat onmogelijk. Onze modellen zijn een goed alternatief voor proefdieren.’

 

Ben je ook blij met het besluit van de Nederlandse Brandwonden Stichting om te stoppen met dierproeven?

Stuur een email om ze te bedanken of feliciteren!

 

Wiskunde vervangt proefdieren in brandwondenonderzoek

Het eerste project in de samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting is het onderzoek van dr. ir. Fred Vermolen van de TU Delft. Fred doet onderzoek naar de complicaties van brandwonden. Hij gebruikt geen proefdieren, maar...