De eerste resultaten van het project ‘Let’s go viral’ van Katja Wolthers zijn bekend. De uitkomsten zijn werkelijk veelbelovend. Virusonderzoek met organoids blijkt namelijk veel betrouwbaarder dan proefdieronderzoek.

In het kort:

  • Let’s go Viral is proefdiervrij virusonderzoek met organoids
  • Organoids zijn miniatuur organen, bestaand uit menselijk weefsel
  • Organoids reageren op dezelfde wijze op virus als het menselijke lichaam
  • Vasthouden aan proefdieronderzoek zit innovatie in de weg
  • Verder onderzoek nog wel nodig

Let’s go viral update

Katja Wolthers Een jaar geleden vertelden we over het, mede door ons gefinancierde, project ‘Let’s go Viral’.

In dit project doet Katja Wolthers (AMC Amsterdam) onderzoek naar virusinfecties met behulp van zogenaamde organoids.  Dit zijn miniorgaantjes die gekweekt worden met menselijke stamcellen. Katja wil aantonen dat onderzoek met organoids veel betere resultaten oplevert dan proefdieronderzoek. En dat is haar gelukt!

Organoid reageert als menselijk lichaam

Katja heeft onderzoek gedaan naar twee virussen waarbij het ziekteverloop van het proefdier afwijkt van het ziekteverloop bij mensen. In beide gevallen is nu aangetoond dat organoids wél op dezelfde manier reageren als het menselijk lichaam. Dat betekent dat een organoid een veel betrouwbaarder onderzoeksmodel is dan een proefdier.

Longen en darmen

Katja deed onderzoek naar een virus dat de longen infecteert en naar een virus dat actief is in de darmen. Met behulp van een long-organoid is ontdekt dat niet elke virus(stam) zich op dezelfde manier vermeerderd. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe effectieve behandelingen. Maar nog belangrijker is misschien wel dat dit verschil nooit in een proefdier gevonden had kunnen worden. Vasthouden aan proefdieronderzoek houdt dus belangrijke ontwikkelingen tegen.

In het darmonderzoek deed Katja onderzoek naar een (polio)virus met een specifieke afwijking. Wanneer patiënten geïnfecteerd raken met deze bijzondere variant, dan verloopt de ziekte veel ernstiger vergeleken met de ‘gewone’ infectie. Bij proefdieren gebeurde juist het tegenovergestelde: zij werden minder snel ziek. Het onderzoek van Wolthers laat zien dat de organoid wel op dezelfde manier reageert als het menselijk lichaam. Veel betrouwbaarder dus!

We zijn goed op weg!

Katja wil graag haar model verder uitbreiden door het inbrengen van immuuncellen. Hierdoor gaat het model nog meer lijken op het menselijke orgaan. Daarnaast wil zij verschillende organen aan elkaar gaan koppelen. Uiteindelijk zal proefdieronderzoek dan overbodig zijn. Dat dit onderzoek doorgaat is van groot belang, ook om andere onderzoekers te overtuigen dat humane onderzoeksmodellen veel beter zijn dan proefdieren.