Hoe hebben we jouw euro’s in 2019 besteed?

Stichting Proefdiervrij zet zich in voor een toekomst zonder proefdieren. Dat doen we met hart en ziel, in de wetenschap dat er steeds meer methoden beschikbaar komen die onderzoek op proefdieren onnodig maken. Proefdiervrij investeert veel tijd, energie en ook geld in de vervanging van alle proefdieren. Lees onze jaarverslagen voor een compleet overzicht van alle activiteiten van Proefdiervrij.

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2019

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2018

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2017

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2016

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2015

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2014

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2013

Lees het jaarverslag Proefdiervrij 2012

 

Anti-Vivisectie-Stichting

In de dertiger jaren van de vorige eeuw werd de Anti-Vivisectie-Stichting (AVS) opgericht. In het jaar 2000 zijn Proefdiervrij en de AVS samengegaan en heeft Proefdiervrij de taak om binnen de doelstellingen van de AVS de vervanging van proefdieren na te streven.

RSIN: 0028.75.093
Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES Den Haag
070 306 24 68

 

Bestuur

Marja Zuidgeest, voorzitter
Sietske van Putten
Els Jonkers

 

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Bestuursleden kunnen hun onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

 

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel de bevordering van eerbied voor het leven en voor levende individuen in het bijzonder, alsmede de bestrijding en uiteindelijk het geheel afschaffen van proeven op mens en dier en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Onder proeven op mensen en dieren wordt verstaan alle handelingen voor experimentele, medische, wetenschappelijke en commerciële doeleinden, tenzij het geheel van deze handelingen tot doel heeft, dan wel geacht kan worden tot doel te hebben, het belang van de betrokken individuen zelf of als de betrokken mens vrijelijk, onbeïnvloed en na de mogelijkheid te hebben gehad tot een verantwoorde keuze te komen hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. De stichting tracht haar doel te bereiken door de stichting AVS Proefdiervrij naar vermogen financieel te ondersteunen ter bereiking van haar doel.

 

Beleid

De Anti-Vivisectie Stichting voert geen eigen beleid, maar stelt de geworven fondsen ter beschikking aan de stichting AVS Proefdiervrij om binnen de doelstellingen van de AVS de vervanging van proefdieren na te streven.

 

Jaarverslagen Anti-Vivisectie-Stichting

Lees het jaarverslag AVS 2019

Lees het jaarverslag AVS 2018

Lees het jaarverslag AVS 2017

Lees het jaarverslag AVS 2016

Lees het jaarverslag AVS 2015

Lees het jaarverslag AVS 2014

Lees het jaarverslag AVS 2013