De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft aangekondigd een nieuw proefdiercentrum te willen bouwen. Hoe kijken wij als Proefdiervrij hiertegen aan en welke acties gaan wij ondernemen? Erg blij worden we niet van dit nieuws, maar door er hard tegenin te gaan, zouden we een kans missen om aan oplossingen te werken.

Het nieuwe proefdiercentrum is volgens ons een stap in de verkeerde richting. In plaats van 10 miljoen te investeren in een nieuw proefdiercentrum zien wij liever dat er 10 miljoen naar de ontwikkeling van proefdiervrije modellen gaat. Helemaal vervangen van proefdieren is alleen mogelijk door proefdiervrije modellen te ontwikkelen.

Daarom beschouwen wij het bericht van de VU als een kans. Een kans om extra de aandacht te vragen voor proefdiervrij onderzoek. We hebben een brief verzonden naar de VU om aan te geven dat we graag met hen in gesprek gaan om juist proefdiervrije innovatie een plek te geven in dit nieuwe centrum. De VU geeft al aan dat het om een kleiner proefdiercentrum gaat, en dat er dus minder proefdieren gebruikt zullen. Deze positieve ontwikkeling kan versterkt worden door het ontwikkelen van proefdiervrije modellen expliciet onderdeel te maken van de nieuwbouwplannen.

Waarom wij er niet voor kiezen om hier keihard tegenin te gaan? Een van de uitgangspunten van Proefdiervrij is dat er oplossingen komen door samen te werken. Het is nu eenmaal niet haalbaar om vandaag op morgen te stoppen met dierproeven. Dit zou een te grote impact hebben op de kennisontwikkeling in Nederland, kwaliteit van onderwijs en op de veiligheid van de medicijnen die we nemen. Dit willen wij niet. Daarom kiezen wij voor een genuanceerdere insteek, waarin we wel een duidelijk standpunt innemen; wat ons betreft is elk nieuw proefdiercentrum een verkeerde investering. Wij zetten dan ook in op minimaal eenzelfde investering in proefdiervrije innovatie.

Wij houden jullie natuurlijk op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Lees hier de brief die wij naar de VU stuurden.