Stichting Proefdiervrij is de grootste organisatie in Nederland die zich volledig en uitsluitend inzet voor de belangen van proefdieren. De activiteiten van Proefdiervrij zijn gericht op een toekomst waarin proefdieren niet meer nodig zijn. Proefdiervrij werkt samen met wetenschappers, kennisinstellingen, overheid en andere belangengroepen in de maatschappij om dat voor elkaar te krijgen. Proefdiervrij investeert zelf in proefdiervrij onderzoek en motiveert anderen om hetzelfde te doen. De stichting telt momenteel ruim 70.000 donateurs en fans op Social Media.

 

Voor de Raad van toezicht zoeken wij een lid met als profiel:

 

Communicatie en PA/PR

 

 • Ruime ervaring op het gebied van Public Relations (pers en media) en Public Affairs
 • Breed netwerk op dit vakgebied
 • Kennis van nieuwe media
 • Innovatief op het gebied van (nieuwe) media
 • Adviserende rol op het snijvlak van wetenschap en communicatie
 • Gevoel voor nieuws en actualiteit
 • Inzicht in de rol van PA en PR tov de overige communicatiekanalen

 

Raad van toezicht

De taak van de Raad van Toezicht is toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting in relatie tot de doelstelling van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt tevens toezicht op de bedrijfsvoering. In de relatie met de directeur is de adviserende taak van de Raad van toezicht van groot belang. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 leden en komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De leden zetten zich onbezoldigd in.

 

Algemeen profiel lid Raad van toezicht:

 • Globaal inzicht in alle voor de stichting relevante beleidsterreinen
 • Inzicht in de voor de stichting relevante omgevingsfactoren en vermogen dit te vertalen naar de strategie van de stichting
 • Concentratie op hoofdlijnen en lange termijn
 • Vertrouwd met het onderwerp proefdieren in brede zin
 • Basale financiële en juridische kennis
 • Besluitvaardigheid
 • Adviesvaardigheid
 • Integriteit
 • Collegialiteit
 • Onafhankelijkheid
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

 

Stuur je brief en CV vóór 1 december naar:

Stichting Proefdiervrij

Tav Erwin Hilders, voorzitter RvT

Groot Hertoginnelaan 201

2517 ES Den Haag

zuidgeest@proefdiervrij.nl

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.