De taak van de Raad van Toezicht is toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting in relatie tot de doelstelling van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt tevens toezicht op de bedrijfsvoering. In de relatie met de directeur is de adviserende taak van de Raad van toezicht van groot belang. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 3 leden en komt minimaal 4 maal per jaar bijeen. De leden zetten zich onbezoldigd in.

 

Aandachtsgebieden

In de Raad van Toezicht zijn de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd:
Communicatie in brede zin; financiën; personeel en organisatie; wetenschap. Een lid van de Raad van toezicht heeft aantoonbare sterke betrokkenheid bij het dierenwelzijn en vooral bij het streven naar proefdiervrije wetenschap.

 

Profiel lid Raad van toezicht

Een lid van de Raad voldoet aan het volgende profiel:

Competenties

 • Globaal inzicht in alle voor de stichting relevante beleidsterreinen
 • Inzicht in de voor de stichting relevante omgevingsfactoren en vermogen dit te vertalen naar de strategie van de stichting
 • Concentratie op hoofdlijnen en lange termijn
 • Vertrouwd met het onderwerp proefdieren in brede zin
 • Basale financiële en juridische kennis

Eigenschappen

 • Besluitvaardigheid
 • Adviesvaardigheid

Kwalificaties

 • Integriteit
 • Collegialiteit
 • Onafhankelijkheid
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

Van de leden van de Raad van toezicht worden, per aandachtsgebied de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

(Vice)voorzitter:

 • Vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 • Persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • Uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen

Financiën

 • Vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
 • Bedrijfskundige of financiële achtergrond
 • Deskundigheid op het gebied van –ethisch- beleggen
 • Affiniteit met ICT

Personeel en organisatie

 • Ruime ervaring op het terrein van P&O
 • Actuele kennis van de laatste ontwikkelingen op deze terreinen
 • Deskundigheid op het gebied van het arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Brede kijk op de rol van P&O in de ontwikkeling van een organisatie

Communicatie en marketing

 • Ruime ervaring op het gebied van marketing en communicatie
 • Breed netwerk op dit vakgebied
 • Innovatief op het gebied van (nieuwe) media
 • Adviserende rol op het snijvlak van wetenschap en communicatie
 • Gevoel voor nieuws en actualiteit
 • Kennis van nieuwe media
 • Inzicht in de rol van public relations tov de overige communicatiekanalen

Wetenschap

 • Affiniteit met de doelstelling van Proefdiervrij vanuit wetenschappelijke stellingname
 • Breed netwerk binnen de relevante disciplines
 • Wetenschappelijke overtuigingskracht
 • Onafhankelijke wetenschappelijke positie