lonneke schrijver, lara jannssen en rebevcca geiselmann doen onderzoek voor proefdierrij naar de obstakels bij marktintrodutie van proefdiervrije innovatie

 

 

 

Door Lonneke Schrijver, Lara Janssen en Rebecca Geiselmann

 

Waarom de ontwikkeling van proefdiervrije medicijnen zo lastig is

 

Nederland stimuleert een transitie naar proefdiervrij onderzoek en moedigt daarom de ontwikkeling van dierproefvrije innovaties aan. Helaas is er nog een lange weg te gaan om proefdiervrije innovaties de nieuwe gouden standaard te maken. Waar liggen de obstakels voor deze innovaties? Dat was de kernvraag van ons onderzoek. Door deze vraag te beantwoorden, zien wij een mogelijkheid om de transitie naar proefdiervrije innovaties te versnellen.

Obstakels in kaart brengen

Wij, Lonneke Schrijver, Lara Janssen en Rebecca Geiselmann, zijn drie neurowetenschappen studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens onze deelname aan het Tesla minor programma, zijn wij voor Stichting Proefdiervrij en TNO gestart met een onderzoek naar de obstakels die zich voordoen wanneer een proefdiervrije innovatie op de markt komt. Wat maakt het ontwikkelen van proefdiervrije medicijnen zo lastig? Is er een te groot risico, te weinig geld of ligt het probleem bij nationale of Europese regelgeving?

Wetenschap voor een betere wereld

Wij vinden het belangrijk om in het wetenschappelijk onderzoek ons regelmatig af te vragen hoe de wereld beetje bij beetje verbeterd kan worden. Wanneer we deze vraag blijven stellen, vergroot dit de toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek in onze samenleving. Met welke onderzoeken en innovaties zijn onze dringende behoeften in het dagelijks leven beantwoord? Toen wij deze vraag aan onszelf stelde, vroegen wij ons af of dieren altijd het beste middel zijn om ziekten bij de mens te begrijpen.

Hordelopen richting proefdiervrije medicijnen

Verschillende stakeholders zijn door ons geïnterviewd, zoals wetenschappers, regelgevers en bedrijven in de medicijnindustrie. Gebaseerd op deze gesprekken en literatuur hebben we een model gecreëerd, van de ontwikkeling van een proefdiervrije innovatie tot aan degene die de innovatie uiteindelijk gebruikt, inclusief alle factoren die daar invloed op uitoefenen.

Vervolgens zijn wij op zoek gegaan naar obstakels die dit proces kunnen hinderen. Voorbeelden van obstakels zijn regelgeving, investeringen, validatie van de innovatie, maar ook het management team en business plan. We hebben met een enquête aan alle stakeholders gevraagd hoeveel impact de obstakels hebben op het implementeren van proefdiervrije innovaties en hoeveel inspanning (tijd, mankracht en geld) het kost om deze obstakels weg te nemen. Op basis van deze inventarisatie hebben we een advies uitgebracht aan Proefdiervrij en TNO.

Verbinding van wetenschap, maatschappij en economie

De resultaten van ons project dragen bij aan de versnelling van de implementatie van dierproefvrije innovaties. Dit zou vervolgens kunnen leiden tot minder ethische zorgen om proefdiergebruik, betere medicijnen en een reductie van zorgkosten. Zowel de wetenschap, de maatschappij als de economie zullen hiervan profiteren.