De AIM (Advanced In-vitro Models) Summer School op de Universiteit Utrecht is vandaag van start gegaan.  Het geeft studenten en jonge onderzoekers in een week tijd een goed overzicht over de laatste stand van zaken rond proefdiervrije innovatie. Wij ondersteunen dit initiatief met kennis en geld, want verspreiding van kennis over proefdiervrije innovatie is van groot belang.

Aandacht voor techniek en invoering

Proefdiervrije wetenschap zit in een stroomversnelling. Denk aan organen-op-een chip, organoids of allerlei wiskundige en computermodellen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het onmogelijk is dat al deze kennis direct en volledig doorsijpelt naar de universitaire opleidingsprogramma’s. En dat is jammer want zo worden studenten niet optimaal voorbereid op de toekomst en blijven ze misschien onnodig lang vasthouden aan verouderd proefdierenonderzoek.

Bovendien ontstaan als gevolg van deze ontwikkelingen ook allerlei nieuwe vraagstukken. Hoe moeten regulerende instantieset de nieuwe ontwikkelingen omgaan, bijvoorbeeld? Of moeten we wetten en voorschriften aanpassen en hoe brengen we deze nieuwe technieken naar de markt zodat de innovaties ook buiten de muren van de academie komen/gebruikt worden? Allemaal nieuwe vragen die van belang zijn voor de invoering van proefdiervrije innovaties.

Deze Summer School is een intensieve universitaire cursus buiten het reguliere opleidingsprogramma om. Tijdens deze week wordt zowel ingezoomd op de technische mogelijkheden als de invoering van proefdiervrije innovaties. Omdat een Summer school focust op één onderwerp is het een hele goede mogelijkheid om de enorme hoeveelheid actuele kennis te delen met studenten en antwoorden te verkennen op nieuwe vragen.

‘Summer School kan aantal proefdieren terugbrengen’

De Summer School wordt georganiseerd door en op initiatief van U-AIM. U-AIM is een in Utrecht gevestigd samenwerkingsverband van (universitaire) onderzoeksgroepen, bedrijven en maatschappelijke instellingen en beschikt over een schat aan kennis op het gebied van proefdiervrije innovatie. Ook wij zijn aangesloten bij U-AIM. Onze directeur Debby Weijers verzorgt de openingslezing over het belang van proefdiervrije innovatie.

Debby: “Er is zo ongelooflijk veel kennis beschikbaar binnen het netwerk van U-AIM . Het is van groot belang dat de nieuwe generatie onderzoekers in binnen- en buitenland zo veel mogelijk kennis opdoen over de mogelijkheden van proefdiervrij onderzoek. Hoe verder deze kennis wordt verspreid, hoe groter de impact op het terugbrengen van het aantal proefdieren.”

Volg de Summer School op Instagram

Saskia Aan, onze medewerker Wetenschap en Innovatie is ook de hele week in Utrecht aanwezig. Zo zijn wij bij Proefdiervrij ook weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken. En ook dat is belangrijk.

Saskia zal dagelijks verslag doen van deze inspirerende week. Je kunt haar volgen op Instagram.

Foto: Michael Brunek