Als vervolg op het Algemeen Overleg Dierproeven op 7 juni, vond afgelopen week nog een overleg plaats in de Tweede Kamer. Dit tweede overleg is veel korter (duurt maar een half uur) en Kamerleden kunnen moties indienen over dierproeven; met zo’n motie vragen zij de regering om actie te ondernemen op bepaalde onderwerpen. Gister stemde de Tweede Kamer over de 9 ingediende verzoeken. Helaas werd een mooie motie over financiering niet aangenomen, maar gelukkig zijn er wel een paar andere mooie punten waar werk van gemaakt gaat worden.

 

Jammer

Wij vonden het jammer dat de motie van Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Dion Graus (PVV) niet werd aangenomen door de Kamerleden. Zij vroegen de regering te onderzoeken op welke wijze een budgetverschuiving van onderzoek met proefdieren naar onderzoek zonder proefdieren het beste kan worden vormgegeven. Wat ons betreft een mooie, concrete vraag. Door zo’n verschuiving zou proefdiervrije innovatie een echte impuls krijgen! Maar helaas waren de Kamerleden niet overtuigd.

 

Transitie Proefdiervrije Innovatie

Ook vinden wij het erg jammer dat er helemaal geen moties ingediend zijn over Transitie Proefdiervrije Innovatie. TPI is een traject waarbij verschillende belanghebbende organisaties zijn aangesloten. Ook wij zijn nauw betrokken en dat betekent dat wij meepraten- en beslissen over de transitie naar een wereld zonder proefdieren. Wij hadden graag gezien dat er een motie was ingediend om andere ministeries aan te sporen een financiële boost aan TPI te geven, zoals het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) dat wel doet.

 

Openbaar maken resultaten proefdieronderzoek

Tjeerd de Groot (D66) diende samen met de Christenunie en het CDA een motie in waarin hij de wens uitspreekt dat alle dierproeven en de resultaten daarvan kunnen worden geregistreerd en achteraf openbaar gemaakt worden. Dit voorkomt onnodige duplicatie van dierproeven. De Kamerleden konden hier alleen maar achter staan. Wij zijn blij met de inzet van Tjeerd; zolang er nog dierproeven plaatsvinden, hebben we de plicht tegenover de dieren om de resultaten in ieder geval zo goed mogelijk te verspreiden!

 

In voorraad gedode dieren

Tjeerd diende nog een motie in samen met het CDA. Deze tweede motie ging over het terugdringen van het aantal dieren dat gefokt wordt om in proeven te gebruiken, maar uiteindelijk niet gebruikt wordt, omdat ze bijvoorbeeld niet het gewenste geslacht hebben. Dit wordt ook wel het fokoverschot genoemd. De regering gaat afspraken maken met de instellingen die het grootste fokoverschot hebben om dit aantal te verminderen. Verdrietig dat hier nog een motie voor nodig is, maar wel goed dat het gaat gebeuren.