In 2018 komt de Internationale Aidsconferentie naar Nederland. Een belangrijke conferentie waar onderzoekers, beleidsmakers, gezondheidsorganisaties, goede doelen en patiëntenorganisaties van over de hele wereld naar toe komen. Samen bespreken ze de voortgang van hiv-onderzoek en denken ze na over de bestrijding van aids. Voor Proefdiervrij een unieke kans om proefdiervrij onderzoek naar HIV op de agenda te zetten.

Crowdfunding succesvol

Om goed beslagen ten ijs te komen heeft Proefdiervrij een crowdfunding project opgezet voor een verkennend onderzoek naar mogelijke proefdiervrije methodes in hiv-onderzoek dat wordt uitgevoerd door professor de Cock Buning. Hij gaat bestuderen of nieuwe technologieën als organs-on-chips, 3D orgaanmodellen en computermodellen het hiv-onderzoek naar een hoger niveau kunnen brengen. De crowdfunding was een succes!

Verkennend onderzoek gestart

Inmiddels is er gestart met het verkennend onderzoek. De voorbereidingen voor de 22ste Internationale Aids Conferentie zijn al in volle gang en Proefdiervrij wil snel kunnen inspelen op de ontwikkelingen rondom de Conferentie en ervoor zorgen dat proefdiervrij hiv-onderzoek op de agenda komt te staan.

Eerste conclusies

In onderzoek naar het hiv-virus wordt nog weinig of geen gebruik gemaakt van proefdiervrije innovatieve technieken. In vergelijkbare onderzoeksgebieden gebeurt dit al wél steeds vaker. Dit biedt mogelijkheden om deze modellen ook in hiv-onderzoek te gaan gebruiken. De organoid kan bijvoorbeeld, na verdere ontwikkeling veel gaan betekenen voor hiv-onderzoek. Een ander positief punt is dat de bereidheid om proefdieren in hiv-onderzoek te vervangen bij de wetenschappers aanwezig is. Met het verkennend onderzoek wil Proefdiervrij de transitie naar proefdiervrij onderzoek op gang brengen.

Volgende stappen

Wanneer het verkennend onderzoek klaar is wil Proefdiervrij de resultaten aanbieden aan de organisatie die de Internationale Aids Conferentie organiseert. Ook willen ze een stakeholdersbijeenkomst organiseren met verschillende partijen die actief zijn in hiv-onderzoek of in vergelijkbare onderzoeksgebieden.

Dank donateurs

Proefdiervrij bedankt alle donateurs die het verkennend onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Alleen met deze hulp is het mogelijk om weer een stap te zetten naar een toekomst zonder proefdieren.