In “Drijfveren” vertellen onderzoekers wat hen motiveert om tegen de stroming in te gaan. Dit keer is het aan Wiep Scheper, onderzoekster aan het UMC Amsterdam, over het proefdiervrije hersenmodel dat zij heeft ontwikkeld voor Alzheimer onderzoek. 

Onderzoekers als Wiep inspireren ons, en nog belangrijker; anderen. Zij bewijst dat de proefdiervrije wetenschap de toekomst heeft.

In Nederland zijn er ongeveer 200.000 Alzheimer patiënten. In de zoektocht naar een medicijn voor deze verschrikkelijke ziekte, worden jaarlijks talloze dierproeven verricht; zonder succes. Wiep Scheper wil daar verandering in brengen.  

“Alzheimer is een ziekte met een vreselijk tragisch verloop, voor de patiënt én voor de mensen om hen heen. Het wordt veroorzaakt door kleine verstoringen die hersencellen beschadigen. Omdat beschadigde hersencellen elkaar aantasten, verliest de patiënt langzaam maar zeker steeds meer hersencellen en uiteindelijk zichzelf.

Dit fascineert mij als wetenschapper; maar als mens maakt het me boos. Waarom is het ons nog steeds niet gelukt om hersencellen en patiënten van te beschermen van Alzheimer?

Alzheimer zo vroeg mogelijk stoppen

In het onderzoek naar Alzheimer worden dierproeven verricht, maar menselijke hersencellen verschillen van die van dieren. Daardoor zijn veel medicijnen die goed werken in proefdieren, helemaal niet effectief in mensen.

Omdat ik enorm geïnteresseerd ben in het meest complexe orgaan van ons lichaam (de hersenen!), rolde ik vanzelf het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer in. Het is mijn ambitie om een medicijn te vinden dat wél werkt en het Alzheimer-proces zo vroeg mogelijk kan stoppen.

Beschadigde hersencellen zijn niet meer te herstellen, maar het zou geweldig zijn als we het beschadigden van hersencellen kunnen voorkomen.”

Wiep Scheper proefdiervrij Alzheimer onderzoek
Dr. Wiep Scheper, Amsterdam UMC

Een proefdiervrije oplossing

“Sinds kort is het door de komst van stamceltechnologie mogelijk om menselijke hersencellen te kweken. Hierdoor kan veel vooronderzoek naar Alzheimer meteen in een op-mens-gebaseerd model verricht worden.”

Wiep Scheper: “Werken met stamcellen is verschrikkelijk arbeidsintensief, duur en ingewikkeld; maar het is té belangrijk om niet te doen!”

“Ik ben ervan overtuigd dat het gekweekte, menselijke hersencellen een grote bijdrage gaan leveren aan mijn grote wens: een oplossing voor de vele Alzheimerpatiënten… die ook nog eens het proefdiergebruik enorm kan terugbrengen.

Twee hele goede redenen om (ook als het eens tegenzit) iedere dag samen met mijn team aan de slag te gaan in het lab!”

Samen staan we sterk

“Mede dankzij jullie financiële steun is ons onderzoek mogelijk. Het is fijn dat we regelmatig contact hebben om bij te praten over de resultaten van het project en hoe we dit samen verder kunnen brengen naar ons uiteindelijke doel: een proefdiervrij model voor onderzoek naar Alzheimer!”

Red een muis, stop Alzheimer

Alzheimer onderzoek zonder muizen? Het kan! Dr. Wiep Scheper heeft de oplossing: een 3D hersenmodel gebaseerd op menselijke cellen dat proefdieren vervangt. Maar hiervoor hebben we jouw hulp nodig. Doneer nu en red een muis uit Alzheimer onderzoek!