In onderstaande infographic zie je precies hoe VitalTissue in z’n werk gaat.

Zo is VitalTissue georganiseerd

Om alles goed te stroomlijnen is VitalTissue opgedeeld in drie thema’s: onderzoek, communicatie en stakeholder, organisatie en financiën. Elk van deze thema heeft een coördinator.

Onderzoek

In het thema ‘onderzoek’ komen alle vragen samen die te maken hebben met de condities waaronder het restweefsel naar de onderzoekers getransporteerd kan worden en met de wensen van onderzoekers om optimaal met het weefsel te kunnen werken. Dit cluster concentreert zich rond de vraagstukken van de patiënt, tot operatiekamer, transport van het restweefsel en het laboratorium. Ook alle wetmatige, logistieke en ethische vraagstukken vallen onder dit thema.

Coördinator: Evita Van de Steeg

VitalTissue: wetenschappelijk onderzoek kan menselijker

VitalTissue is een logistiek netwerk tussen ziekenhuizen en onderzoekers. Restweefsel dat nu na een operatie wordt weggegooid, komt via VitalTissue beschikbaar voor onderzoekers. Op menselijk weefsel kunnen zij meer en beter onderzoek doen.

Communicatie & stakeholders

Hoe zorgen we ervoor dat het restweefsel beschikbaar komt. Welke partijen hebben daarin een rol te spelen en hoe zorgen we voor de opbouw van een netwerk van aanbieders en gebruikers van weefsel. Hoe betrekken we het publiek erbij en informeren we hen over VitalTissue. Ook de communicatie over VitalTissue naar direct betrokkenen is in dit thema ondergebracht.

Coördinator: Cyrille Krul

Organisatie & Financiën

Welke organisatievorm is het meest aangewezen voor VitalTissue. Wordt VitalTissue een zelfstandige organisatie, een stichting of een bedrijf of misschien een overheidsorgaan? En hoe VitalTissue wordt georganiseerd, heeft natuurlijk ook alles met geld te maken.  Hoe wordt VitalTissue gefinancierd. Wie gaat wat en hoeveel betalen voor de diensten die VitalTissue gaat leveren? Zijn organisaties bereid de onkosten te betalen? Hoe groot is de behoefte?

Coördinator: Cyrille Krul / Wouter Zeeman

Veelgestelde vragen

Kan ik weefsel doneren aan VitalTissue

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven dat u weefsel wilt afstaan.  Als we zorgen dat VitalTissue er komt, zal dit in de toekomst wel mogelijk worden.  Dan zijn er per jaar duizenden proefdieren minder nodig.  Het maken van de donatieprotocollen is één van de doelstellingen van VitalTissue. Doe mee!

Wat is de rol van Proefdiervrij binnen VitalTissue

Wij vervullen twee rollen binnen VitalTissue. We zijn een belangrijke financier van het project en we richten ons op de publiekscommunicatie. We vertellen zoveel mogelijk mensen over nut en noodzaak van VitalTissue.

Welke partijen zijn bij VitalTissue betrokken

VitalTissue is een samenwerking tussen leden van verschillende organisaties uit het publieke en private domein, kennisinstellingen, (academische) ziekenhuizen, bedrijven en stichtingen. Met dit consortium beschikken zij over de relevante en noodzakelijke expertise:

 • Kennis van de industriële sectoren en proefdiervrije innovaties (zowel praktisch, als beleidsmatig)
  TNO en Hogeschool Utrecht (HU)

 • Project management en business development
  Logiqol en Utrecht Life Sciences (ULS; UU/UMCU)

 • Weefselaanbieders
  Erasmus MC, UMCG, UMCU (ULS) (academische ziekenhuizen), Sanquin

 • Kwaliteit, veiligheid en logistiek
  Sanquin, BBMRI, Logiqol

 • Weefselgebruikers
  TNO, Charles River, Galapagos, RuG, UMCG, Erasmus MC, UMCU (ULS)

 • Ethische en juridische expertise
  MLC Foundation, BBMRI

 • Marketing en Communicatiestrategie:
  HU, Branddoctors, Proefdiervrij

 • Infrastructuur en ICT technologie
  Logiqol, BBMRI