Doneer voor een wereld

zonder proefdieren

Jaarlijks worden er nog steeds een half miljoen proefdieren gebruikt

Dat zijn er echt veel te veel. Wij willen dit aantal terugbrengen naar 0. Daarom pleiten wij voor een andere wetenschap. Een wetenschap die zich inzet voor modern onderzoek zónder het gebruik van proefdieren. Door te doneren zorg je niet alleen voor minder dierenleed, maar ook voor betere onderzoeksresultaten voor de mens!

Veelgestelde vragen over doneren

Met jouw donatie financieren wij proefdiervrije, wetenschappelijke projecten. Het is ontzettend belangrijk dat wij ons samen inzetten om wetenschappers te helpen bij het ontwikkelen van deze proefdiervrije modellen. Alleen zo kunnen we echte stappen maken richting een wereld zonder proefdieren, die goed is voor mens én dier.

In principe gaat je volledige euro naar proefdieren. Alles wat wij dagelijks doen staat in het teken van het vervangen van proefdieren, zodat zij op een dag niet meer nodig zullen zijn.

Doelbesteding

We hebben in 2019 ruim 2.6 miljoen euro aan donaties en nalatenschappen mogen ontvangen. Hiervan is 79,6% naar proefdiervrije projecten gegaan.

Het toekennen van geld aan een proefdiervrij project én het uitbetalen daarvan, neemt tijd in beslag. Wij zijn altijd op zoek naar een goede balans tussen het toezeggen van geld en het hebben van reserves. Het toezeggen van geld betekent niet perse direct een uitbetaling – een project kan namelijk nog afgekeurd worden.

Waarom zijn reserves nodig?

We willen voorkomen dat we te veel toezeggingen doen, zodat we niet in een situatie belanden waar er niet genoeg geld is om proefdiervrij onderzoek te financieren. Hiervoor hebben we een reserve opgebouwd.

Dankzij deze aanpak kunnen we meer invloed uitoefenen op de projecten die wij financieren én kunnen we bepaalde voorwaarden stellen. Zo financieren wij uitsluitend onderzoeken die 100% proefdiervrij zijn.

Financiering voor wetenschappelijk onderzoek in Nederland is gebaseerd op tijdelijke, projectgerichte financiering. Wetenschappers en onderzoekers krijgen een budget voor de duur van hun project, en zullen het daar simpelweg mee moeten doen. Salarissen, materiaalkosten etc… Alles komt uit hetzelfde, vaak kleine, potje.

Veel aanvragen, maar weinig geld
Helaas is de kans op toekenning erg klein. Er zijn veel aanvragers en er is maar een beperkte hoeveelheid geld.

Projecten op basis van oude, bekende onderzoeksmethoden (dierproeven) krijgen daarom vaak makkelijker financiering dan projecten met onbekende (proefdiervrije) onderzoeksmethoden:

  • Proefdiervrije onderzoeksmethodes moeten vaak nog ontwikkeld of getest worden, voordat wetenschappers ze daadwerkelijk in kunnen zetten voor onderzoek.

  • De ontwikkelings- en testfase van zo’n proefdiervrij onderzoeksmodel kost veel tijd en geld. Zoveel tijd, dat onderzoek met proefdiervrije methoden vaak nog niet voltooid is als de projectgerichte financiering afloopt.

Het is ontzettend belangrijk dat wij ons samen inzetten om wetenschappers te helpen bij het ontwikkelen van deze proefdiervrije modellen. Alleen zo kunnen we echte stappen maken richting een wereld zonder proefdieren, die goed is voor mens én dier.

Help jij ons onderzoek zonder proefdieren te financiëren?

Triodos, we hebben voor deze bank gekozen omdat deze naadloos aansluit bij onze ambitie en doelstellingen naar een betere, duurzamere wereld.

Alle beetjes helpen! Daarom kan je bij ons op verschillende manieren een bijdrage doen:
i. steun ons eenmalig
ii. steun ons maandelijks, per kwartaal of jaarlijks
iii. sluit een schenkingsovereenkomst met ons af. Dit is voor minimaal 5 jaar en is 100% aftrekbaar van de belasting
iv. neem ons op in je testament.

Je kan bij ons machtigen om (automatisch) geld van je rekening af te trekken, maar een eenmalige donatie kan je natuurlijk ook via iDEAL of PayPal betalen.

Kom in actie! Zo kun je ons ook helpen:

Doneer tijd

Doneer tijd
Vrijwilligers met originele
inzamelacties >

Nalaten

Nalaten
Proefdiervrij opnemen
in je testament >

Schenken

Schenken
Voor jouw donatie krijg
je veel terug >