Privacy statement

In dit privacy statement kun je lezen hoe wij met jouw gegevens omgaan. We vinden het erg belangrijk dat de gegevens van onze donateurs, toekomstige donateurs, bezoekers van de website en alle geïnteresseerden met uiterste zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd.

We zijn volledig afhankelijk van de donaties die wij ontvangen van onze donateurs. Met deze bijdrage werken wij hard aan een toekomst zonder het gebruik van proefdieren. Onze focus ligt op de wetenschap, maar we zetten ons ook in op het gebied van onderwijs en de politiek. Ook zorgen we ervoor dat bij gezondheidsfondsen proefdiervrije innovatie op de agenda komt te staan.

Om ons doel te bereiken verwerken wij persoonsgegevens. De persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens vastleggen

Wanneer je contact met ons hebt, leggen wij de door jou opgegeven persoonlijke informatie vast. Het kan hier gaan om telefonisch contact of per mail. Maar ook wanneer je het contactformulier op onze website invult of aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen. Daarnaast leggen we ook gegevens vast wanneer je aangeeft een donatie te willen doen.

Naast online contact kan het ook voorkomen dat je ons op straat, op evenementen of aan de voordeur treft. Wanneer je besluit donateur te worden of wanneer je besluit in contact te blijven met ons dan worden de door jou opgegeven gegevens ook vastgelegd.

De persoonsgegevens die worden vastgelegd zijn:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Persoonscode
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN
 • Frequentie en hoogte bedrag van jouw machtiging
 • Correspondentie

Wij verwerken jouw gegevens voor

 • Het verwerken van donatie(s) in onze donateursadministratie. Daarnaast beheren we onze financiële administratie, zodat we kunnen voldoen aan fiscale wetgeving.
 • Zodat we je telefonisch of via de email kunnen informeren over proefdiervrije projecten waarin wij investeren. Hierbij vragen we zo nu en dan om een donatie. Zo maken we samen proefdiervrij onderzoek mogelijk.
 • Het vastleggen met welke campagnes (emailmarketing, telemarketing en post) we jou wel en niet mogen benaderen.
 • Het vastleggen van onze contactmomenten; denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie.
 • Het uitvoeren voor marktonderzoek (dit met minimale impact op de privacy), zodat we onze dienstverlening kunnen afstemmen op de behoeften van onze donateurs.
 • Bijhouden van websitestatistieken
 • Het kunnen faciliteren van het delen van onze boodschap via social media
 • Het in behandeling nemen en afhandelen van klachten.
 • Voor het uitvoeren van controles of het verbeteren van de dienstverlening

Grondslagen voor verwerking

Er zijn een aantal zogenaamde grondslagen waarop wij jouw gegevens mogen verwerken. Hieronder hebben we de grondslagen uitgelegd.

 • Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik van jouw gegevens. De gegevens die wij verwerken verstrek je zelf door bijvoorbeeld een donatieformulier in te vullen, je aan te melden voor de nieuwsbrief of het ondertekenen van een petitie.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld; je hebt een machtiging afgegeven en deze gegevens worden verwerkt, zodat de incasso kan plaatsvinden.
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de wettelijke bewaartermijn van financiële gegevens voor de belastingdienst.
 • Als laatste verwerken we persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang. Dit doen we om een duurzame relatie op te bouwen. We willen dat de nieuwe (fondsenwervende) campagnes die wij aanbieden, zo goed mogelijk bij jou passen. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens ook om de effectiviteit van onze dienstverlening te verbeteren door middel van statistische analyses. De verwerking van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening weinig impact op jouw privacy. Ben jij het hier niet mee eens, lees dan verder bij het kopje ‘Recht van bezwaar’.

Gegevens beveiligen

Wij dragen op twee manieren zorg voor het beveiligingen van jouw gegevens. Ten eerste hebben we onze database (het systeem waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen) en server goed beveiligd. Ten tweede hebben alleen medewerkers die vanuit hun functie bevoegd zijn tot het verwerken van persoonsgegevens toegang tot de database. Op deze manier waarborgen wij de veiligheid van jouw gegevens.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden voor een langere tijd bewaard. Ons streven is om de persoonsgegevens te anonimiseren, zodra deze niet meer nodig zijn om onze doelen te realiseren. De donatiegegevens (zoals bedrag, termijn en de duur van de donatie) staan dan anoniem in de database.

Recht op inzage, correctie, en verwijdering

Als er persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn dan heb je verschillende rechten namelijk; recht op inzage, correctie en verwijdering.

 • Inzage: Je hebt het recht op inzage van je persoonlijke gegevens. Op deze manier kun je controleren welke gegevens wij hebben opgeslagen.
 • Correctie: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.
 • Verwijdering: Je kunt ons vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn. Bijvoorbeeld het incasseren van een donatie.

Je kunt gebruik maken van deze rechten, door hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen.

Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren. Het kan zijn dat wij een verzoek afwijzen. Een afwijzing wordt altijd schriftelijk toegelicht. Wij wijzen alleen een verzoek af als dit noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: wanneer wij de identiteit niet vast kunnen stellen. Je vindt onze contactgegevens onder het kopje ‘Recht van bezwaar’ (scroll naar beneden).

Informatie overdragen

Je kunt ons opdracht geven om persoonsgegevens, die verwerkt zijn op basis van jouw toestemming of ter uitvoering van de overeenkomst, door te sturen naar een andere organisatie of stichting. Je kunt dan bij ons een bewerkbare uitdraai van jouw gegevens opvragen. Dit heet: het recht op dataportabiliteit.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar betekent dat je je kunt verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor communicatie- of fondsenwervingsactiviteiten.

Neem dan contact met ons op:
Stichting Proefdiervrij
Groot Hertoginnelaan 201
2517 ES Den Haag
070 – 306 24 68 (ma t/m vrij van 9.00 tot 17.00 uur)
Info@proefdiervrij.nl

Terugtrekken van toestemming

Heb jij ergens toestemming voor gegeven, maar wil je dit toch liever terugtrekken? Geen probleem. Hieronder lees je per onderdeel hoe jij je toestemming kunt aanpassen.

E-mail

Wanneer je voor de emailnieuwsbrief toestemming (een opt-in) hebt gegeven, word je per mail op de hoogte gehouden over onze activiteiten. Mocht je deze e-mails niet meer willen ontvangen dan kan je je boven- of onderaan de mail afmelden via de afmeldlink. Ook kan je ons hierover altijd per telefoon, e-mail of social media bereiken.

Bellen

Wil je niet meer gebeld worden? Wij kunnen in onze database een blokkade plaatsen voor telemarketing. Bel of mail ons en wij voegen de blokkade om je te bellen toe.

Post

Per jaar versturen wij minimaal drie magazines, een verzoek tot een jaarbijdrage en vier giftverzoeken. Wil je één van deze poststukken niet meer ontvangen? Ook hiervoor kunnen wij een blokkade in onze database plaatsen. Bel of mail ons en wij zullen de toestemming aanpassen.

Cookiebeleid

Via deze link kom je bij onze cookiebeleid.

Klacht indienen

Het is altijd mogelijk om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan rechtstreeks bij ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat iedere campagne die wordt uitgevoerd impact heeft op de privacy van de consument. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie. Al gauw laat je je naam, mailadres en telefoonnummer achter. Wij beloven dan ook dat wij in een vroeg stadium aandacht besteden op je privacy. Op deze manier kunnen we een minimale impact op de privacy garanderen.

Verstrekking aan derden

Wij werken met diverse organisaties samen om onze dienstverlening optimaal te laten functioneren. Dit kan betekenen dat jouw gegevens verwerkt worden door een derde partij. Ook hierbij is dit privacy statement altijd leidend. Daarnaast sluiten wij met deze partijen een verwerkersovereenkomst. Deze derde partij heet nu een verwerker. In de overeenkomst leggen wij vast op welke manier deze verwerker omgaat met de persoonsgegevens. Hierin staat onder andere dat alle gegevens en informatie geheim gehouden moeten worden, de gegevens beveiligd moeten zijn en voor welk doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Naast onze verwerkers verstrekken wij jouw gegevens nooit aan derde partijen, zonder jouw toestemming.

Persoonsgegevens buiten de EU

Wij hebben met onze verwerkers de afspraak dat er geen persoonsgegevens buiten de EU verwerkt mogen worden.

Wijzigingen

Stichting Proefdiervrij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom met enige regelmaat deze pagina voor de laatste versie. Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing. Websites, buiten Proefdiervrij, waarnaar gelinkt wordt hebben een ander privacy statement.

Nieuwsbrief

E-mail icoon

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Aanmelden

Word donateur of doneer eenmalig