Samenwerken met

gezondheidsfondsen

Niemand wil ziek worden. Onderzoek naar onze gezondheid is en blijft daarom belangrijk. Gezondheidsfondsen zetten zich in om deze onderzoeken mogelijk te maken. Maar helaas financieren zij daardoor ook vaak onderzoek waarbij proefdieren gebruikt worden.

Daarom werken wij veel samen met gezondheidsfondsen. Door samen proefdiervrij onderzoek te financieren, maken we de wereld beter voor dier én mens.

“Wij hopen dat we met deze samenwerking een impuls geven aan de transitie naar proefdiervrij onderzoek als kwalitatief beter onderzoek. En we hopen door samen te werken een breder publiek te bereiken met onze boodschap. Samen met Proefdiervrij willen wij extra vaart zetten achter nieuwe ontwikkelingen in de medische wereld.”

Carine van Schie, onderzoek coördinator bij de Nederlandse Brandwonden Stichting
Dr. Twan de Vries

De Nederlandse Brandwonden Stichting

In 2018 sprak de Nederlandse Brandwonden Stichting als eerste gezondheidsfonds hardop uit geen proefdieren meer te gebruiken. Hun beleid om te investeren in proefdiervrij onderzoek sluit naadloos aan op onze eigen missie: dus zijn we gaan samenwerken!

Dierproeven in brandwondenonderzoek

Ernstige brandwonden zijn vreselijk en de genezing ervan verloopt vaak moeizaam. Wereldwijd worden er daarom veel proefdieren gebruikt in brandwondenonderzoek. Om te bestuderen hoe het herstelvermogen van de huid zich ontwikkelt, worden opzettelijk brandwonden bij dieren als varkens, konijnen of honden gemaakt.

Maar de huid van een dier werkt anders dan de huid van een mens, weet ook de Nederlandse Brandwonden Stichting. Zij zetten zich in op het voorkomen van brandwonden, en het verbeteren van brandwondenbehandeling. Zonder proefdieren!

Carine van Schie: Het merendeel van ons onderzoek wordt uitgevoerd bij patiënten of op huidmodellen. Ik ben er trots op dat onderzoek zonder proefdieren officieel in ons beleid staat.

Meer over onze samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting
Logo Nederlandse Brandwonden Stichting