Samenwerken met

de wetenschap

In 2010 besloten we het roer om te gooien. We zijn minder gaan actievoeren en meer gaan samenwerken. We realiseerden ons dat dierproeven het snelst overbodig zouden worden, als er alternatieven ontwikkeld worden.

Daarom zetten wij ons in voor wetenschapper die onderzoek doen zonder proefdieren. We richten ons voornamelijk op biomedische en biotechnologische wetenschappers. Dit zijn wetenschappers die zich richten op het gezonde en zieke organisme; mens of dier. Inmiddels hebben we al meer dan 50 prachtige projecten gefinancierd met meer dan 5 miljoen euro!

Naast financiering, bieden we ook advies en verbinden we wetenschappers met elkaar.

Bekijk al onze projecten

ZonMw

Ook werken wij sinds 2009 samen met ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek. Binnen het programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) werken we samen aan het mogelijk maken van proefdiervrij onderzoek en aan het financieren van proefdiervrije wetenschappers.

Logo ZonMw

Lees ook: Brochure MKMD