Nalaten aan Proefdiervrij

Helaas zullen we ooit afscheid moeten nemen van het hier en nu. Door ons op te nemen in je testament, investeer je blijvend in een toekomst zonder proefdieren.

De giften die wij ontvangen via een testament zijn van onschatbare waarde. Het overbodig maken van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek kost veel tijd. Inkomsten uit nalatenschappen zijn daarom van structureel belang.

Proefdiervrij opnemen in je testament

In een testament leg je vast aan wie je wil nalaten. Een notaris kan jouw voorkeuren en wensen vastleggen en zorgt ervoor dat deze nageleefd worden. Door ons op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek ook na je overlijden door kan gaan.

Wat gebeurt er met mijn nalatenschap?

Wij garanderen dat 100% van je nalatenschap naar de proefdieren gaat. Wij betalen namelijk geen successierechten, omdat wij bij de belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Al het geld van een legaat of erfstelling wordt dus gebruikt voor het overbodig maken van proefdieren.

Dit gebeurt er met je euro

Legaat of erfstelling

Er zijn twee mogelijkheden om Proefdiervrij op te nemen in je testament.

  1. Erfstelling: Proefdiervrij wordt (mede-) erfgenaam en ontvangt (een deel van) het bezit uit je nalatenschap. Na aftrek van alle kosten, gaan de bezittingen die overblijven naar degene(n) die je in je testament hebt opgenomen.
  2. Legaat: Proefdiervrij wordt legataris en ontvangt een percentage van de nalatenschap, een specifiek geldbedrag of een bepaald bezit uit de nalatenschap.

Een belangrijk verschil tussen erfgenamen en legatarissen, is dat een legataris niet aansprakelijk is voor eventuele schulden uit een erfenis.

Vruchtgebruik of codicil

Daarnaast zijn er nog andere opties die je kan opnemen in een testament.

  • Vruchtgebruik: Je kunt laten opnemen dat Proefdiervrij bepaalde bezittingen erft, maar dat je partner het vruchtgebruik heeft. De vruchtgebruiker heeft recht op het gebruik van bepaalde goederen, denk bijvoorbeeld aan een huis, maar het eigendom van die goederen behoort toe aan de hoofdgerechtigde. Het gebruik kan vastgelegd worden voor een bepaalde termijn of tot na het overlijden van de partner.
  • Codicil: Een codicil kan je zonder tussenkomst van een notaris opstellen. Dat betekent wel dat er beperkingen zijn, zo kan je alleen een beperkt aantal goederen een bestemming geven na je overlijden denk hierbij aan kleding, sieraden of boeken.
Vraag hier onze brochure Nalaten aan