Samenwerken met

de overheid

In 2017 startte het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het politieke initiatief: Transitie Proefdiervrije Inovatie (TPI).

Dankzij TPI wordt de overgang naar een proefdiervrije wereld versneld. TPI zet onder andere vernieuwingsnetwerken op, die zich richten op het opzetten of laten groeien van andere bedrijven die een proefdiervrije methode naar de markt (willen) brengen.

Wij zijn samen met vijf Ministeries, ZonMw, het RIVM, Topsector Life Sciences en Health (LSH) en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) aangesloten bij dit traject. We zijn er trots op dat wij meepraten en beslissen over de transitie naar een wereld zonder proefdieren.

Logo TPI
Meer over TPI

Lobbyen

Vroeger demonstreerden we regelmatig op het Binnenhof van Den Haag om aandacht te vragen voor dierproeven. Dat heeft een tijd voor ons gewerkt, maar tegenwoordig pakken we het anders aan. We zijn van een tegen-beweging, naar voor-beweging gegaan. Door deze positieve aanpak zijn wij inmiddels een serieuze gesprekspartner voor overheden en hebben we goede banden met de Tweede Kamer. We onderhouden nauwe contacten met Kamerleden om zo te blijven lobbyen voor nieuwe en betere wetgeving rondom dierproeven.

Tjeerd de Groot, D66 (uit interview met Science Guide): Ik wil de wetenschap uitdagen om voorbij het huidige denken te gaan dat het proefdier als gouden standaard neemt.