Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI)

Het project Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) zet in op proefdiervrij onderzoek. De ambitie van TPI is helder: Nederland voorloper maken in proefdiervrije innovaties. Dit sluit geweldig mooi aan bij onze doelen.

In het kort:

  • TPI is een samenwerkingsverband van 10 partijen waar wij ook onderdeel van zijn
  • TPI is een politiek initiatief van het ministerie van LNV
  • TPI werkt met vernieuwingsnetwerken (samenwerkingen rond een bepaald thema)
  • Helpathon: een 2 daagse out-of-the-box brainstormsessie

Samenwerken doe je niet alleen

In 2017 is vanuit de overheid het politieke traject ‘Transitie Proefdiervrije Innovatie’ gestart. Wij zijn samen met vijf Ministeries, ZonMw, RIVM, Topsector Life Sciences en Health (LSH) en de Samenwerkende Gezondheidsfondsen aangesloten bij het traject.

Omdat wij aangesloten zijn bij TPI praten en beslissen we mee over de transitie naar een wereld zonder proefdieren. Daar zijn we erg trots op!

Op dit moment voert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regie. Door samen te werken in TPI hopen we dat de overgang naar een proefdiervrije wereld zowel gefaciliteerd als versneld wordt. Link naar de kamerbrief.

Zo gaat TPI te werk

Eén van de belangrijkste taken van TPI is het opzetten van vernieuwingsnetwerken. In deze netwerken worden ideeën uitgewerkt rond een bepaald thema. Er zijn inmiddels 11 vernieuwingsnetwerken actief rondom innovatief gezondheidsonderzoek, regelgeving met betrekking tot veiligheid van proefdiervrije methoden en het opzetten of laten groeien van bedrijven die een proefdiervrije methode naar de markt (willen) brengen. Kijk hier voor een overzicht van alle vernieuwingsnetwerken.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Ontdek alles over proefdieren en vooral hoe we ze overbodig kunnen maken.

In onze nieuwsbrief vertellen niet alleen wij maar ook gemotiveerde onderzoekers, je waarom proefdieren tegenwoordig niet meer nodig zijn.

Volg jij ons al op onze missie naar een proefdiervrije wereld? Schrijf je in (55.000 mensen gingen je al voor!)

Aanmelden

Word donateur of doneer eenmalig

Zo kun je ons ook helpen:

Schenken

Schenken
Voor jouw donatie krijg
je veel terug >

Doneer tijd

Nalaten
Proefdiervrij opnemen
in je testament >

Nalaten

Doneer tijd
Vrijwilligers met
inzamelacties >

TPI Helpathon

Een bijzondere manier van werken binnen TPI is de Helpathon. Dit zijn uitgebreide en intensieve brainstormsessies met mensen uit verschillende wetenschappelijke en niet wetenschappelijke disciplines. Aan de hand van een concrete vraag van één van de deelnemers kijken we of een proefdiervrije aanpak mogelijk is.

Een Helpathon duurt 2 dagen en is informeel van opzet. Door de combinatie van de losse opzet, de brede samenstelling van deelnemers en de focus op een concreet onderwerp, worden er nieuwe vragen gesteld en nieuwe wegen verkend. Ook deelt men kennis die normaal gesproken niet aangeboord wordt.

Op de website van TPI kun je zien welke Helpathons er inmiddels georganiseerd zijn en wat hiervan de resultaten zijn.