VitalTissue: wetenschappelijk
onderzoek kan menselijker

Waarom iets weggooien wat nog goed is? Dat is doodzonde. Zeker als het ons gezonder kan maken, zonder dat er proefdieren aan te pas komen. Dat is het idee achter VitalTissue. VitalTissue is een netwerk van ziekenhuizen en onderzoekers. Zij zorgen ervoor dat ons weefsel, dat overblijft na operaties niet wordt weggegooid, maar beschikbaar komt voor onderzoek. Dit kan duizenden proefdieren per jaar schelen!

Er is geld nodig om dit slimme netwerk op te zetten en te zorgen dat zoveel mogelijk ziekenhuizen en onderzoekslaboratoria meedoen. Help jij mee?

Meer over VitalTissue

Onderzoekers hebben schreeuwende behoefte aan onder andere, levend huid-, lever-, darm- en longweefsel. Waarom eigenlijk? Wat verstaan we eigenlijk onder weefsel? En waarom blijft het over na een operatie? Lees alles over weefsel in ons weefseldossier.

Onderzoekers die de beschikking hebben over vitaal menselijk weefsel kunnen heel ander onderzoek doen dan nu. Het opent letterlijk nieuwe deuren en maakt nieuwe onderzoeksterreinen en -methoden mogelijk. Lees hier over de potentie van VitalTissue.

Wil je in één oogopslag zien hoe VitalTissue werkt? Bekijk dan de infographic op zo werkt VitalTissue.

Kom hier meer te weten over het initiatief VitalTissue.

Alles over
proefdieren

Alles over proefdieren

In Nederland worden er elk jaar gemiddeld 450.000 dierproeven gedaan.

Dr. Cyrille Krul is één van de initiatiefnemers en de drijvende kracht achter VitalTissue. “Onderzoekers die de beschikking hebben over vitaal menselijk weefsel kunnen op een heel andere manier onderzoek gaan doen. Beter en proefdiervrij. Het netwerk van VitalTissue maakt dat mogelijk.”

Dr. Cyrille Krul

Directeur Kenniscentrum en lector Hogeschool Utrecht

Dr. Cyrille Krul

De onderzoeker aan het woord

Wat gaat er de komende 1,5 jaar gebeuren?

Cyrille: “De komende 18 maanden (tot eind 2020)gaan we een aantal pilots draaien met VitalTissue. Dat betekent dat we proeven gaan doen met het verzamelen en het vervoeren van het weefsel. Daarnaast zijn we natuurlijk benieuwd hoe het weefsel reageert en welke experimenten de onderzoekers allemaal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld met darmweefsel en huid. Daarna willen we zo snel mogelijk echt starten!

Ervaring opdoen

We willen ervaring opdoen met de condities waaronder het materiaal bewaard moet blijven. Hoeveel tijd het kost om het weefsel van de ene naar de andere plek te brengen? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit van het weefsel? Dat zijn vragen die we willen beantwoorden. Dit willen we allemaal gaan vastleggen in protocollen. Uiteindelijk willen we een online systeem ontwerpen waarin beschikbaar restweefsel uit operaties koppelen aan onderzoekprogramma’s, zodat er altijd een goede match te maken is.

Sociale, ethische en organisatorische vraagstukken

VitalTissue is een complex project waarin verschillende vragen tegelijkertijd beantwoord moeten worden. Het gaat niet alleen om de technische kant, maar ook om de vraag hoe mensen hierop gaan reageren, aan welke wettelijke regels we moeten voldoen en hoe het allemaal betaald kan gaan worden. Deze vragen zullen ook tijdens de pilots worden onderzocht.

Cyrille: “We hebben van tevoren vastgesteld dat alles volkomen transparant moet zijn. Dat betekent niet dat er geen geld door het project gaat lopen. Het is echter duidelijk dat er geen winst gemaakt gaat worden door VitalTissue. Je werkt tenslotte met menselijk materiaal en dat verhoudt zich niet met winst maken. De vraag of VitalTissue een stichting, een bedrijf zonder winstoogmerk, of een overheidsinstelling of misschien nog iets anders moet worden is ook een belangrijke vraag die in dit project beantwoord moet worden.”

Dr. Evita van de Steeg is vanuit TNO betrokken bij VitalTissue. TNO heeft al veel ervaring met onderzoek op vitaal weefsel: “De voorspellende waarde van modellen die zijn gebaseerd op menselijk weefsel zijn veel groter. Met de beschikking over vitaal menselijk weefsel kunnen we de onderzoeksterreinen fors uitbreiden en nog meer dierproeven overbodig maken.”

Dr. Evita van de Steeg

Senior onderzoeker TNO