En het liefst zo snel mogelijk, laat het kabinet weten.  Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven (D66) geeft als eerste stap het BPRC in Rijswijk (grootste apencentrum van Europa) de opdracht om het aantal proefapen met 40 procent te verminderen.

Het BPRC (Biomedical Primate Research Centre) krijgt de opdracht om voor 1 januari 2019 met een plan van aanpak te komen. De Tweede Kamer wil niet alleen minder proefapen, maar wil ook dat het aantal beschikbare apen wordt teruggebracht door middel van geboortebeperking.  Dit liet Minister Ingrid van Engelshoven afgelopen vrijdag in een brief weten.

‘Van Aap naar Beter’

De brief van de minister aan de Tweede Kamer is een reactie op het in 2016 verschenen  rapport ‘Van Aap naar Beter’. Dit maakte het Rathenau Instituut in opdracht van de overheid

Vervangen proefapen

Uit het rapport van het Rathenau Instituut blijkt ook dat technologische ontwikkelingen in de wetenschap het steeds meer mogelijk moeten maken om dierproeven in zijn geheel te vervangen. Kijk bijvoorbeeld naar de organen-op-een-chip technologie of het gebruik van big data en computersimulaties.

Dat werd tijd

Wij zijn positief over de plannen van Minister Ingrid van Engelshoven, dit is een mooie eerste stap!  Het mag allemaal wel wat concreter: wat betreft tijdspad, maar ook investeringen. Wij houden vinger aan de pols en zullen dit bespreken in ons gesprek met het BPRC op 18 juni ’18.

In gesprek met BPRC

Donderdag 7 juni ’18 vindt het Algemeen Overleg (AO) Dierproeven in de tweede kamer plaats. Ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg hebben wij een brief naar verschillende Kamerleden gestuurd. In deze brief brengen wij nogmaalshet belang van proefdiervrij onderzoek (onder andere in het BPRC) onder de aandacht.

Maandag 18 juni ’18 gaan wij met het BPRC (apencentrum) om de tafel zitten en bespreken wij onder andere de recente ontwikkelingen over het aantal apen. Het AD stelt dat het aantal proeven in 2017 fors is gestegen in vergelijking met 2016.  Wij willen vooral meer weten over de inzet van proefdiervrije innovaties die de apen kunnen vervangen binnen het centrum.
Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen; schrijf je in voor onze nieuwsbrief!