De laatste dagen is groots in het nieuws dat het verboden is om (ingrediënten van) cosmetica in Europa te verkopen waarvoor in het buitenland dierproeven worden gedaan. Het gaat hierbij om een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De indruk wordt gewekt dat hier sprake zou zijn van een verscherping van het test- en handelsverbod op diergeteste cosmetica dat op 11 maart 2013 is ingegaan. Voor velen is het dan ook een teleurstelling dat hier geen sprake is van een uitbreiding van deze wet. Wat wel een goed teken is, is dat de handhaving van dit verbod wel degelijk serieus wordt genomen!

 

Frustrerend

De laatste jaren is veel ophef ontstaan over Europese cosmeticamerken die bijvoorbeeld in China dierproeven laten doen om toegelaten te mogen worden op de Chinese markt. En terecht, want het is pijnlijk frustrerend als je weet dat elders in de wereld dierproeven worden gedaan voor de cosmeticaproducten die bij ons in de winkel liggen. Terwijl we nog wel zo hard hebben gevochten voor ons eigen Europese cosmeticaverbod!

 

Uitspraak meldt niets nieuws

In de media wordt gemeld dat het Hof de uitspraak heeft gedaan dat het verboden is om cosmetica in te voeren in de Europese Unie waarvoor buiten Europa dierproeven zijn gedaan. Hierdoor zou de suggestie gewekt kunnen worden dat de in China diergeteste cosmetica voortaan niet meer verkocht zou mogen worden in Europa. Maar dat kan dus nog steeds, want deze uitspraak van het Hof beperkt zich puur tot nieuwe producten of ingrediënten die niet eerder op de Europese markt zijn gebracht.

 

De wet heeft korte armen

Een cosmeticaproduct dat ingrediënten bevat waarvoor ná 11 maart 2013 dierproeven zijn gedaan komt Europa niet in. Daarvoor zijn de grenzen gesloten. Want binnen Europa mag alleen cosmetica verkocht worden waarvoor na voornoemde datum geen dierproeven zijn gedaan. Tot zover is het heel simpel.

Het wordt pas echt ingewikkeld als het gaat om de export. Om te kunnen exporteren staan de Europese grenzen wijd open. Een Nederlands cosmeticamerk bijvoorbeeld kan probleemloos worden geëxporteerd naar landen zoals China. Maar daar gelden andere regels. Om op de Chinese markt toegelaten te mogen worden, kan zo’n merk verplicht worden om aldaar dierproeven te laten doen.

Toezicht houden op wat cosmeticamerken  ‘buiten de deur’ doen is zo goed als onmogelijk.  Maar ondertussen ligt datzelfde merk hier onveranderd nog steeds in de winkel. Voor veel mensen die aanvankelijk terecht blij waren met het Europese verbod is dit een enorme desillusie.

 

Niet alle cosmetica wordt verplicht op dieren getest in China

Net zoals Europa heeft ook China een lijst van veilig bevonden stoffen. Daarvoor hoeven geen testen meer gedaan te worden. Echter, de Chinese lijst is veel korter dan de Europese. Een product met pas ontwikkelde nieuwe ingrediënten zal daar eerst getest moeten worden voordat het aldaar de markt op komt, maar een product dat bestaat uit cacaoboter zal daar waarschijnlijk wel direct verkocht mogen worden. Stel nu dat in China cosmetica wordt ontwikkeld die niet in China wordt verkocht (bijvoorbeeld omdat het, al dan niet online, beschikbaar is buiten China), dan geldt de Chinese testplicht niet voor deze producten.

Wet is wet

Drie niet nader genoemde cosmeticaproducenten dienden een aanvraag in om cosmetica met ingrediënten, die elders in de wereld waren getest op dieren, te importeren in Europa. Deze aanvragen zijn afgewezen omdat dit nu eenmaal verboden is. Het Europese verbod dat in 2013 is ingegaan, omvat namelijk óók een handelsverbod van diergeteste cosmetica. Als de uitspraak van het Europese hof íets bewijst, is in elk geval dat aan de handhaving van de wet niet wordt getornd.

 

Beter voor mens én dier

Er zijn websites waarop wordt gewaarschuwd voor cosmeticamerken die mogelijk diertesten laten doen in China (dat is dan voor de verkoop in China) of elders buiten Europa. Proefdiervrij beschikt niet over de informatie nóch over de internationale connecties om gedegen informatie te kunnen geven over dierproeven voor de buitenlandse markt. Sinds begin 2013 is onze focus daarom extra gericht op de vervanging van de honderdduizenden proefdieren die in Nederlands biomedisch onderzoek worden gebruikt. Dit doen we door de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek te stimuleren. Want proefdiervrij onderzoek is beter voor mens én dier!