Christine Mummery is één van de onderzoekers in het project Honden uit hartonderzoek. In onderstaand blog schrijft ze over haar motivatie en samenwerking met Proefdiervrij.

Door Christine Mummery

Laat ik maar met de deur in huis vallen: het vervangen van dierproeven is niet mijn primaire motief. Mijn primaire motief is het ontwikkelen van het beste medicijn. En de beste manier om een medicijn te ontwikkelen is door gebruik te maken van menselijke cellen. Dat mijn onderzoek daardoor proefdiervrij is, vind ik het wel een hele mooie bijkomstigheid. Ik heb zelf een hond en heb grote empathie voor honden. Proefdiervrij onderzoek verenigt het beste van twee werelden.

Een muizenhart is geen mensenhart

Kijk, een mensenhart klopt in rust ongeveer 80 keer per minuut. Een rattenhart 250 keer en een muizenhart 500 keer. Dat verschil heeft gevolgen voor de uitkomsten van onderzoek. Daar kun je gewoon niet omheen, daarom is ons model op basis van menselijke cellen op termijn veel betrouwbaarder dan dierproeven. Daar ben ik van overtuigd. En daar zijn we voor wat betreft hartonderzoek niet heel ver van verwijderd.

Mijn hoofdmotief is misschien anders dan dat van Proefdiervrij, maar de drijvende kracht erachter is hetzelfde. De wetenschap en Proefdiervrij kunnen elkaar daarom gewoon heel goed vinden.

Grote proefdiervrije ambities, weinig middelen

En dat wij elkaar vinden is belangrijk. De minister heeft eerst gezegd dat de dierproef afgeschaft moest worden, daarna deed hij een stapje terug en vond hij dat Nederland leidend moest zijn in dierproefvrije innovatie in 2025. Inmiddels zegt de huidige minister dat Nederland voorloper moet zijn op dit gebied. Prachtig die ambities, maar er is geen minister die er voldoende middelen voor vrijmaakt. ZonMW, de organisatie die subsidies verstrekt namens de overheid, heeft gewoon te weinig budget. Dat kan natuurlijk niet. Wij kunnen geen onderzoek doen van lucht. Wij zijn dus superblij dat Proefdiervrij ons type onderzoek ondersteund.

Snel en professioneel

De beoordeling van de aanvragen door ZonMW is wel heel professioneel. Ik denk dat het goed is dat Proefdiervrij aansluit bij die beoordelingen. Dat staat garant voor wetenschappelijk goed onderbouwde beslissingen. Maar veel van die beursaanvragen duren zolang dat je op het moment van de uitslag, al helemaal vergeten bent dat je hem aangevraagd hebt. Maar Proefdiervrij is wel snel in het nemen van de beslissingen en dat is een enorm voordeel.Dus als wij een idee hebben dan hebben we van Proefdiervrij vrij snel een reactie terug. Gericht, interactief en to the point. Dat vinden wij heel fijn.

honden uit hartonderzoek