Onderzoek Christine Mummery

Professor Christine Mummery test medicijnen op zogenaamde ‘minihartjes’. En zeg nou zelf: dat is toch veel beter dan testen op honden! Haar innovaties maken veel proefdieronderzoek overbodig. De volgende stap is om de minihartjes te laten lijken op die van oudere mensen. Samen kunnen we dat mogelijk maken. Help mee!

Meer over dit onderzoek

Onderzoek naar bijwerkingen
Het onderzoek van Christine Mummery richt zich voornamelijk op de bijwerkingen die medicijnen hebben op het hart. Dit zijn heel gevaarlijke, vaak dodelijke,  bijwerkingen. Mummery’s hartmodel, dat gebaseerd is op menselijke stamcellen, kan deze bijwerkingen opsporen: “Wij dienen stoffen toe aan onze mini-hartjes en kijken wat er gebeurt. Het kan zijn dat het stopt met kloppen, of juist heel snel gaat kloppen of onregelmatig. Het is een fantastische manier om de veiligheid van medicijnen te testen. En er komt geen proefdier aan te pas.”

Goede voorspellende waarde
Christine: “Wij voorspellen met onze bolletjes mogelijk bijna alle effecten die eerder ook al zijn gebleken in proefdiertests én langjarig patiëntenonderzoek. We hebben laatst in internationaal verband een vergelijkende test gedaan en wat blijkt: bij 18 van de 20 geteste stoffen bleken we de effecten correct voorspeld te hebben, 1 effect hebben we gemist – we weten inmiddels waarom – en we hebben 1 effect voorspeld dat in andere situaties (nog) niet is gebleken. We kwamen echt heel goed uit.”

Innovaties op komst
Christine zit vol ideeën om het model nog verder te perfectioneren. Ze wil bijvoorbeeld zenuwcellen gaan toevoegen om het model op andere aspecten van hartziekten te kunnen bestuderen. “Ons model lijkt nu nog teveel op een kinderhart, terwijl veel hartproblemen zich voordoen bij oudere harten. We kunnen die veroudering na gaan bootsen in ons model als we de juiste hartcellen erbij hebben. Daarmee wordt het nog betrouwbaarder.”

Video

Onderzoeker aan het woord

‘Het vervangen van dierproeven is niet mijn primaire motief. Maar ik vind het wel een heel mooie bijkomstigheid. Ik heb zelf een hond en heb grote empathie voor honden.’

‘Mijn primaire motief is het ontwikkelen van het beste medicijn. En de beste manier daarvoor is om humane cellen te gebruiken. Op termijn is ons model superieur. Daar ben ik van overtuigd. En daar zijn we voor hartonderzoek niet heel ver van verwijderd. Kijk een mensenhart klopt in rust ongeveer 80 keer per minuut. Een rattenhart 250 keer en een muizenhart 500 keer. Dat verschil heeft gevolgen voor de uitkomsten van onderzoek.’

‘Mijn hoofdmotief en dat van jullie is misschien anders, maar de drijvende kracht erachter is hetzelfde. De wetenschap en Proefdiervrij kunnen elkaar gewoon heel goed vinden.’

Grote ambities, weinig middelen

‘De minister heeft eerst gezegd dat de proefdier afgeschaft moest worden, daarna deed hij een stapje terug en vond hij dat Nederland leidend moest zijn in dierproefvrije innovatie in 2025. Maar zonder middelen daarvoor neer te zetten. Nou, dat is leuk. Wij kunnen geen onderzoek doen van lucht. Wij zijn dus superblij dat Proefdiervrij ons type onderzoek ondersteund.’ZonMW (organisatie die subsidies verstrekt namens de overheid) heeft gewoon weinig budget.’

‘Maar de beoordeling van de aanvragen door ZonMW is heel professioneel. Ik denk dat het goed is dat Proefdiervrij aansluit bij die beoordelingen. Dat staat garant voor wetenschappelijk goed onderbouwde beslissingen.’

‘Gelukkig is Proefdiervrij snel in het nemen van die beslissingen. Veel van die beursaanvragen duren zolang dat je op het moment van de uitslag, al helemaal vergeten bent dat je hem aangevraagd hebt. Ja, echt waar. Dus als wij een idee hebben dan hebben we van Proefdiervrij vrij snel een reactie terug. En het voordeel van Proefdiervrij is dat het heel gericht en interactief is. Dat vinden wij heel fijn.’