Nu de verkiezingen van de Provinciale Staten achter de rug zijn, zou je denken dat het even rustig is op politiek gebied, maar niets is minder waar. Bij ons draait de politieke machine op volle toeren, want op 11 april is het Algemeen Overleg (AO) Dierproeven in de Tweede Kamer. Voor ons een belangrijk moment om met de politiek in gesprek te gaan over een proefdiervrije wereld en hoe we deze kunnen bereiken.

Update 11 april 2019: klik hier om de stukken en livestream te bekijken van het Algemeen Overleg.

Tijdens het AO gaat de Tweede Kamercommissie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in overleg met de ministers over het beleid van de regering over dierproeven. Dit keer zijn de minister van LNV, Carola Schouten en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven, aanwezig. Mooi, dat zijn twee vliegen in een klap!

In de weken naar dit belangrijke overleg zijn Debby (directeur Proefdiervrij) en ik (medewerker wetenschap en innovatie) druk bezig met een rondgang langs de leden van de Kamercommissie. Wij kunnen zelf niet meedoen aan het AO, maar via de Kamerleden kunnen wij toch proberen het beleid van de regering te beïnvloeden. Het AO is voor ons altijd hét moment om politieke aandacht te vragen voor de punten die wij belangrijk vinden en waar wij verandering in willen zien. Dit jaar zijn er 3 hoofdpunten die wij via de Kamerleden willen aankaarten en die we dan dus ook vooraf met hen bespreken.

Het AO is voor ons altijd hét moment om politieke aandacht te vragen voor de punten die wij belangrijk vinden en waar wij verandering in willen zien.

1. Toekomst Transitie Proefdiervrij Innovatie (TPI)

Het afgelopen anderhalf jaar is er druk samengewerkt binnen TPI om de transitie naar proefdiervrije innovatie te versnellen. Daar zijn wij heel blij mee, zeker nu de eerste concrete resultaten ontstaan. Helaas is het zo dat, volgens de planning, TPI maar tot en met 2020 loopt. Daarom willen wij van de minister weten wat de plannen zijn na 2020. Hoe gaan we ervoor zorgen dat al het werk dat gedaan is ook echt impact gaat maken? Dat ook na 2020 proefdiervrije innovatie een speerpunt blijft? Wij roepen de ministers op om ook na 2020 commitment te geven aan transitie proefdiervrije innovatie.

2. Meer focus op vervanging

Dierproeven vallen in Nederland onder het beleid van het ministerie van LNV, vanuit het dierenwelzijnsoogpunt. Het lijkt er echter op dat dierproeven geen prioriteit hebben voor  het ministerie van LNV: in de missie die gepresenteerd werd kwam het woord dierproeven zelfs niet voor! Het kleine beetje aandacht dat er wel is, richt zich vooral op het verbeteren van het dierenwelzijn binnen de dierproef. In onze ogen is de beste manier om dierenwelzijn te verbeteren door helemaal geen dierproeven meer uit te voeren! Wij pleiten voor een verandering van het huidige beleid , waarbij de focus moet komen te liggen meer ondersteuning, investering en aandacht voor proefdiervrije innovatie; dat vervangt dierproeven.

3. Grotere rol ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Alhoewel dierproeven onder het beleid van LNV vallen, is er ook een belangrijke rol voor het ministerie OCW. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor het apentestcentrum BPRC (Biomedical Primate Research Centre), de meeste dierproeven worden binnen de wetenschap uitgevoerd. Daarom vragen wij de minister van OCW om haar verantwoordelijkheid te nemen en zich sterker in te zetten voor de vervanging van dierproeven. Bijvoorbeeld binnen TPI, waar het ministerie van OCW in tegenstelling tot andere ministeries nog geen financiële bijdrage aan levert. Maar ook daarbuiten, bij het wetenschapsbeleid waarin proefdiervrije innovatie slecht vertegenwoordigd is.

Politiek steeds meer open voor proefdiervrije vervangingen

Zoals je leest is er dus best een hoop om over te praten met de Kamerleden. Uit de eerste gesprekken hebben we gemerkt dat zij positief tegenover onze punten staan, en we hopen dat dat voor meer Kamerleden geldt. De komende weken gaan Debby (directeur Proefdiervrij) en ik nog een aantal keer richting het Binnenhof. Daarna is het afwachten hoeveel van onze ingebrachte punten aan bod komen bij het AO. We houden je op de hoogte via onze nieuwsbrief: wel even inschrijven dus 😉