Eind 2017 hebben wij ons aangesloten bij het project Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI). Dit is een mooi initiatief met de potentie om proefdiervrije innovatie echt op te kaart te zetten. Dit wil TPI bereiken door te investeren in wetenschappelijke onderzoeken zonder het gebruik van proefdieren. De ambitie van TPI is dan ook helder: Nederland koploper proefdiervrije innovaties. Dit sluit geweldig mooi aan bij de doelen van Proefdiervrij.

 

Samenwerken doe je niet alleen

TPI is een politiek traject waarbij verschillende belanghebbende organisatie zoals de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), ZonMw, RIVM, Nationaal Comité advies dierproeven (NCad), life sciences en health (LSH) en Chemie en Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) samenwerken. Ook wij zijn nauw betrokken en dat betekent dat wij meepraten- en beslissen over de transitie naar een wereld zonder proefdieren.

Op dit moment voert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regie. Door samen te werken in TPI hopen we dat de overgang naar een systeem zonder proefdieren zowel gefaciliteerd als versneld wordt.

 

Zo gaat Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) te werk

Eén van de belangrijkste taken van TPI is het opzetten van vernieuwingsnetwerken. Deze netwerken hebben geen fysieke vorm. Het bestaat voornamelijk uit het bij elkaar brengen van de juiste mensen die een ideeën gaan uitwerken. Vaak zijn dit disruptieve ideeën, wat betekent dat dit kleine activiteiten zijn die het huidige systeem uitdagen en daarmee grote veranderingen teweeg kunnen brengen. Je kan ook wel zeggen dat disruptieve ideeën, ietwat provocerende ideeën zijn die de overgang naar een proefdiervrij systeem kunnen versnellen.

Wat vaak het geval is dat deze ideeën door het huidige beleid als storend beschouwd worden. De ideeën vallen niet binnen het huidige beleid van 3V. Op deze manier wil TPI het systeem uitdagen en de grenzen opzoeken, hierdoor zal de overgang sneller gaan dan wanneer we alleen maar op huidige beleid blijven focussen.

Link naar de kamerbrief

Proefdiervrij doet mee

Wij zijn erg trots dat wij met Proefdiervrij ons hebben kunnen aansluiten bij dit transitie traject. Wij gaan er dan ook alles aan doen om van TPI een succes te maken.

 

Wil jij op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! (Dit kan aan de rechterzijde van deze pagina).