Het project Transitie Proefdiervrije Innovatie (TPI) is bedoeld om proefdiervrije innovatie echt op te kaart te zetten. De ambitie van TPI is helder: Nederland voorloper in proefdiervrije innovaties. Dit sluit geweldig mooi aan bij de doelen van Proefdiervrij.

In het kort:

  • TPI is een samenwerkingsverband van 10 partijen waaronder Proefdiervrij
  • TPI is een politiek initiatief van het ministerie van LNV
  • TPI werkt met vernieuwingsnetwerken (concrete samenwerkingen rond een bepaald thema)
  • TPI Helpathon 2 daagse out-of-the-box brainstormsessies

Samenwerken doe je niet alleen

TPI is een politiek traject waarbij verschillende belanghebbenden samenwerken. Vijf Ministeries, ZonMw, RIVM,  Topsector Life Sciences en Health (LSH), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Proefdiervrij zijn aangesloten bij TPI. Omdat wij onderdeel uitmaken van TPI praten en beslissen we mee over de transitie naar een wereld zonder proefdieren.

Op dit moment voert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de regie. Door samen te werken in TPI hopen we dat de overgang naar een systeem zonder proefdieren zowel gefaciliteerd als versneld wordt. Link naar de kamerbrief

Zo gaat TPI te werk

Eén van de belangrijkste taken van TPI is het opzetten van vernieuwingsnetwerken. In deze netwerken worden ideeën uitgewerkt rond een bepaald thema. Er zijn inmiddels 11 vernieuwingsnetwerken actief, bijvoorbeeld rond innovatief gezondheidsonderzoek, regelgeving met betrekking tot veiligheid van proefdiervrije methoden en het opzetten of laten groeien van bedrijven die een proefdiervrije methode naar de markt (willen) brengen. Kijk hier voor een overzicht van alle vernieuwingsnetwerken.

TPI Helpathon

Een hele bijzondere manier van werken binnen TPI is de zogenaamde Helpathon. Helpathons zijn uitgebreide en intensieve brainstormsessies met mensen uit verschillende  wetenschappelijke en niet wetenschappelijke disciplines. Aan de hand van een concrete vraag van één van de deelnemers wordt gekeken of een proefdiervrije aanpak mogelijk is en waaruit deze zou kunnen bestaan.

Een Helpathon duurt 2 dagen en is heel informeel van opzet. Door de combinatie van de relatief lange duur van de bijeenkomst, de losse opzet, brede samenstelling van deelnemers en focus op concreet onderwerp, worden er nieuwe vragen gesteld en nieuwe wegen verkend. Ook kan men profiteren van kennis die normaal gesproken niet aangeboord wordt.

Op de website van TPI kun je zien welke Helpathons  er inmiddels georganiseerd zijn en wat hiervan de resultaten zijn. Proefdiervrij is nauw betrokken bij de uitvoering van de Helpathons.

Proefdiervrij doet mee

Wij zijn erg trots dat Proefdiervrij zich heeft kunnen aansluiten bij dit transitietraject.

Wil jij op de hoogte blijven van onze werkzaamheden? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!