De proefdiervrije puzzel

Het is onze droom dat er op een dag geen proefdieren meer nodig zijn. Om dit ideaal te bereiken investeren wij volop in de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden. Ons doel is om uiteindelijk voor alle organen, lichaamsfuncties en ziektebeelden een proefdiervrij alternatief te hebben. Het mooiste zou zijn als die vervolgens gecombineerd zouden worden in één (computer)model, zodat als het ware een heel mens is nagebootst met alle wisselwerkingen tussen organen die daarbij horen.

Het menselijk lichaam als puzzel

Je kan het menselijk lichaam zien als een grote puzzel waarvan we door onderzoek steeds meer puzzelstukjes in handen krijgen. Het mooie van de proefdiervrije puzzelstukjes is dat ze rechtstreeks inzicht verschaffen in het functioneren van het menselijk lichaam. Dat is een bijzonder groot voordeel boven het onderzoek in dieren Uiteindelijk zullen onderzoekers dan ook de voorkeur gaan geven aan proefdiervrij onderzoek. Gewoon omdat het veel bruikbaardere resultaten oplevert. Een muizenlong is nou eenmaal anders dan een mensenlong.

En gelukkig hebben we voor de long al de nodige puzzelstukjes ontwikkeld.

Maar ook al hebben we nog niet alle puzzelstukjes in handen, dat wil nog niet zeggen dat we daarom aangewezen blijven op dierproeven. Veel mensen, waaronder ook wetenschappers, denken van wel en bedienen zich van het “organisme-argument”. We willen weten wat het effect van een bepaalde stof is op het hele levende organisme. Misschien werkt een hart medicijn wel, maar wordt je er blind van. En daarom zijn we aangewezen op dieronderzoek. Het klinkt best overtuigend, maar toch valt daar wel wat tegenin te brengen.