Proefdiervrij werkt niet alleen om proefdieren in onderzoek te vervangen, maar ook binnen het onderwijs zetten wij ons in voor de vermindering van proefdieren. Dit doen we op verschillende manieren. Allereerst, werken we samen met de Universiteit Utrecht aan het project ‘Huisdieren doneren aan de wetenschap’ (dierdonorcodicil en plastinaten). Daarnaast geven wij colleges aan verschillende universiteiten en is er een informatiemap beschikbaar voor scholieren als naslagwerk voor een spreekbeurt of werkstuk.

Werkstuk of spreekbeurt

Wist je dat jij proefdieren kan helpen door een spreekbeurt te houden of een werkstuk te maken? Hoe meer mensen meer weten over proefdieren, hoe eerder dieren geholpen worden! Wist je dat in Nederland meer dan een half miljoen proefdieren worden gebruikt? Elk jaar!
Daarom werkt Proefdiervrij hard om ervoor te zorgen dat op nieuwe, proefdiervrije manieren onderzoek wordt gedaan. Dat is beter voor mens én dier. In onze Informatiemap vind je alle informatie die je nodig hebt. Heb je nog vragen? Bel 070-3062468 of mail Doortje.

Proefdiervrij colleges

Proefdiervrij verzorgt per jaar zo’n dertig colleges voor studenten die (misschien) met proefdieren gaan werken. Het college, dat ongeveer anderhalf uur duurt, wordt gegeven aan universiteiten in heel Nederland als onderdeel van de cursus Proefdierkunde.

Voordat een onderzoeker met proefdieren mag werken, moet de cursus Proefdierkunde met succes zijn doorlopen. De studenten leren alles over de “wet op de Dierproeven” en de Europese regelgeving, over het hanteren van dieren, het bestaan van alternatieven en ethische afwegingen. Proefdiervrij zorgt voor de kritische geluiden en levert argumenten tégen proefdiergebruik. In deze colleges dagen we de studenten uit om antwoorden te formuleren op voor hen confronterende vragen; waarom dierproeven doen? Kies je daar zelf voor of loop je mee? En de belangrijkste vraag: kan het ook anders?

In het college, dat we aan gemiddeld dertig studenten geven, vertellen we over onze stichting: wie we zijn, wat we doen, en hoe en waarom we dat doen. De essentie van de presentatie zit hem in de informatie over proefdiervrije methoden: welke modellen zijn nu al beschikbaar, aan welke veelbelovende (technologische) ontwikkelingen wordt gewerkt en hoe vervangen die proefdieren. We besteden veel aandacht aan de kansen en barrières om proefdieren overbodig te maken door de ontwikkeling van proefdiervrije methoden te stimuleren. Gedurende de hele presentatie dagen we de studenten uit om vragen te stellen en in discussie te gaan. Een kritische instelling bereik je niet zonder slag of stoot! Heb je nog vragen? bel 070-306 2468 of mail naar Saskia.

Gewetensbezwaren

Word je met proefdieren geconfronteerd tijdens je opleiding, mag je weigeren daarmee te werken. Iedereen die onderwijs volgt, heeft namelijk het recht om dit zonder (proef)dieren te doen. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om een proefdiervrij lesprogramma aan te bieden aan studenten die gewetensbezwaren hebben tegen het gebruik van dieren.  Mail ons als je meer wilt weten over je rechten en welke stappen je kunt nemen.