‘Proefdiervrij onderzoek; betere bescherming ongeboren baby’s’ is de naam van het nieuwe onderzoek waar Proefdiervrij via crowdfunding geld voor inzamelt.

Een mens is geen dier

De mens wordt, elke dag weer, blootgesteld aan allerlei stoffen. Denk aan medicijnen, of toevoegingen aan voedsel, of bijvoorbeeld aan schoonmaakmiddelen. Maar hoe schadelijk zijn deze stoffen eigenlijk en wat is de invloed als je zwanger bent op je ongeboren kindje? Daar kunnen we alleen door onderzoek achter komen. In huidig onderzoek op dit gebied worden ratten gebruikt. En dan gaat het om grote aantallen, omdat een zwanger dier blootgesteld wordt aan een stof. Daarna wordt er gekeken  wat er met de kleintjes gebeurt. De uitkomsten zijn echter lang niet altijd betrouwbaar, omdat mens en dier nu eenmaal te veel verschillen.

Betere resultaten zonder dieren

Onderzoeker Victoria de Leeuw wil af van deze omweg van testen op dieren. In het laboratorium bootst zij als het ware zenuwcellen na. Dit onderzoek is gebaseerd op humane stamcellen. Hiermee kan zij de invloed van schadelijke stoffen op het ontwikkelende zenuwstelsel van ongeboren baby’s onderzoeken. Met haar methode worden duizenden proefdieren gespaard én wordt het nauwkeuriger om de schadelijkheid voor de mens te voorspellen. Dit is een prachtige stap voorwaarts voor zowel mens als dier!

Proefdiervrij hoopt dan ook veel mensen te kunnen overtuigen van het belang van dit onderzoek en hoopt ook jou over te kunnen halen om een financiële bijdrage te leveren.

€ 7.330
Opgehaald / € 6.200 Doel

118%

Fase 2

Proefdiervrij onderzoek; betere bescherming ongeboren baby’s

Dagelijks krijgen we heel veel stoffen binnen. Denk aan medicijnen of schoonmaakmiddelen. Maar wat is er schadelijk? En hoe zit dit als je zwanger bent? Om dit te onderzoeken worden veel proefdieren ingezet. Wij vinden dat dit anders kan.