Profiel lid Raad van toezicht

Een lid van de Raad voldoet aan het volgende profiel:

Competenties

 • Globaal inzicht in alle voor de stichting relevante beleidsterreinen
 • Inzicht in de voor de stichting relevante omgevingsfactoren en vermogen dit te vertalen naar de strategie van de stichting
 • Concentratie op hoofdlijnen en lange termijn
 • Vertrouwd met het onderwerp proefdieren in brede zin
 • Basale financiële en juridische kennis

Eigenschappen

 • Besluitvaardigheid
 • Adviesvaardigheid

Kwalificaties

 • Integriteit
 • Collegialiteit
 • Onafhankelijkheid
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau

Van de leden van de Raad van toezicht worden, per aandachtsgebied de volgende specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

(Vice)voorzitter:

 • Vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 • Persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht
 • Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
 • Uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen

Financiën

 • Vermogen tot analyseren van financiële gegevens op hoofdlijnen
 • Bedrijfskundige of financiële achtergrond
 • Deskundigheid op het gebied van –ethisch- beleggen
 • Affiniteit met ICT

Personeel en organisatie

 • Ruime ervaring op het terrein van P&O
 • Actuele kennis van de laatste ontwikkelingen op deze terreinen
 • Deskundigheid op het gebied van het arbeidsvoorwaardenbeleid
 • Brede kijk op de rol van P&O in de ontwikkeling van een organisatie

Communicatie en marketing

 • Ruime ervaring op het gebied van marketing en communicatie
 • Breed netwerk op dit vakgebied
 • Innovatief op het gebied van (nieuwe) media
 • Adviserende rol op het snijvlak van wetenschap en communicatie
 • Gevoel voor nieuws en actualiteit
 • Kennis van nieuwe media
 • Inzicht in de rol van public relations tov de overige communicatiekanalen

Wetenschap

 • Affiniteit met de doelstelling van Proefdiervrij vanuit wetenschappelijke stellingname
 • Breed netwerk binnen de relevante disciplines
 • Wetenschappelijke overtuigingskracht
 • Onafhankelijke wetenschappelijke positie