De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en topsector Life Sciences & Health (LSH) geven een stevige boost aan de ontwikkeling van humane meetmodellen. Dit zijn onderzoeksmodellen die niet het proefdier als uitgangspunt nemen, maar menselijk weefsel en cellen. SGF en LSH stellen 3,2 miljoen beschikbaar voor publiek-private samenwerkingen die deze modellen (verder) willen ontwikkelen. Wij zijn blij met dit nieuws en dragen bij op projectbasis.

Ondersteuning op projectbasis

De SGF is een organisatie waarin 20 gezondheidsfondsen zoals de Nierstichting, Alzheimer Nederland en het Longfonds hun krachten bundelen. Een topsector is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijfsleven en onderzoekers op een terrein waarin Nederland internationaal wil (blijven) uitblinken. Nederland kent 9 topsectoren waaronder LSH dat zich richt op gezondheidsinnovatie. Het is mooi dat grote partijen als de SGF en LSH  met deze oproep het belang van proefdiervrij onderzoek onderstrepen.

Wij ondersteunen deze ‘financieringscall’ dan ook van harte en zullen hier ook op projectbasis aan bijdragen. Wij beoordelen elk project afzonderlijk op onze eigen criteria. Belangrijk daarbij is dat het project/onderzoek gericht is op vervanging van dierproeven en volledig proefdiervrij is.

SGF: ‘Beter voor mens en dier’

”Humane meetmodellen hebben de voorkeur boven proefdieronderzoek omdat het beter is voor dieren én voor mensen”, zo motiveert de SGF deze subsidieoproep. “Humane meet- en testmodellen benaderen de mens het beste, maar zijn nog niet altijd beschikbaar. Wanneer nieuwe behandelingen in een humaan model kunnen worden onderzocht is de verwachting dat er sneller de stap gemaakt kan worden naar een effectieve toepassing in de praktijk.”

Dierproef niet langer gouden standaard

“Wereldwijd werken onderzoekers, naar onze mening, teveel met dierproeven”, zegt de SGF. “Zolang dierproeven als (gouden) standaard en soms zelfs als voorwaardelijk worden gezien, houden we een praktijk met dierproeven in stand. Daar willen wij verandering in brengen. Met deze subsidieronde hopen we daarom zowel bedrijven als overheid te stimuleren tot het (door)ontwikkelen van meer humane meetmodellen, zodat in de toekomst geen proefdieronderzoek meer nodig is.”

Samenwerking is essentieel

Samenwerking tussen overheid en bedrijven is een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. “We hebben de onderzoekswereld én bedrijven nodig. Niemand kan dit alleen. Om de transitie dierproefvrije innovatie te laten slagen zijn naast samenwerking ook financiële ondersteuning en tijd nodig. Deze subsidieronde brengt dit alles samen.”

 

Voor onderzoekers:

De subsidieronde is vanaf vandaag geopend. Aanmelden van het idee moet voor 5 september, daarna is er tot 5 november tijd voor de definitieve aanvraag. Op 16 september is er een netwerkbijeenkomst in Utrecht. Denk je in aanmerking te komen voor subsidie? Bekijk hier de details.

© foto: ‘Hart op een chip’  BIOSLab-on-a-Chip-University-of-Twente